AROUND THAILAND

สสจ.เชียงราย ยังไม่พบกาแฟซองอันตรายในพื้นที่ เตือน อย่าหาซื้อมาลอง

กรณี พระสงฆ์และฆราวาสในพื้นที่ท่าขี้เหล็กของเมียนมา บริโภคกาแฟสำเร็จรูป ยี่ห้อ “Coffee Shop very good” มีตัวอักษรภาษาจีน เขียนกำกับว่า “粉良 8 杯” แล้วเกิดอาหารเป็นพิษ ไม่ได้สติ ต้องหามส่งโรงพยาบาล

(22 ต.ค. 65) นายแพทย์ วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จ.เชียงราย โดย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยความปลอดภัยสุขภาพของประชาชน ต่อการบริโภคอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่เมียนมา แต่เนื่องจาก จ.เชียงราย มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกัน เกรงว่าอาจมีผู้ผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อดังกล่าว ลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายหรือนำเข้ามาบริโภคในฝั่งประเทศไทย จึงมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุข จ.ราย ดำเนินการตรวจสอบ

ทั้งนี้ รพ.แม่สาย สำนักสาธารณสุขอำเภอแม่สาย และ กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดการค้าชายแดน ในพื้นที่ อ.แม่สาย ได้แก่ ตลาดไม้ลุงขน ตลาดเหมืองแดง ตลาดดอยเวา ยังไม่พบว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดังกล่าว มีเพียงรายงานการพบสินค้าชนิดนี้ในพื้นที่ท่าขี้เหล็กของเมียนมาท่านั้น

เมื่อตรวจสอบกับโรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลเอกชน และคลินิกในเขตอำเภอแม่สาย ก็ไม่พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการผิดปกติจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ในพื้นที่แต่อย่างใด

สสจ.เชียงราย ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้ร้านค้าต่างๆ เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ไม่ให้มีการลอบนำมาจำหน่าย เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนนำไปบริโภค พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชน อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง

กรณีหากจะซื้อกาแฟมารับประทาน ขอให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ภายใต้เครื่องหมาย อย. และมีฉลากภาษาไทยที่แสดงรายละเอียด เช่น ชื่ออาหาร ส่วนประกอบสำคัญ เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุ ผู้ที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอัตราโทษตามมาตรา 53 จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากผู้บริโภคตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ที่สงสัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร 053 910363

Related Posts

Send this to a friend