AROUND THAILAND

เรือโดยสาร “เกาะสมุย – พะงัน – เกาะเต่า” ปรับราคาครั้งแรกในรอบ 14 ปี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ภาคธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัด ทั้ง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เป็นอีกพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ สามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในแต่ละปี แต่ต้องอาศัยการเดินทางโดยเรือเป็นหลัก โดยมีอัตราค่าระวางเดินเรือ ที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2551 บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน หรือนานกว่า 14 ปี

ผู้ประกอบการธุรกิจเดินเรือ พยายามพยุงอัตราค่าโดยสารเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่สถานการณ์ล่าสุด โดยเฉพาะราคาพลังงาน ทำให้ผู้ประกอบการแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว จังหวัดจึงต้องออกประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารเรือประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในปัจจุบัน

ด้าน นายประมวล เทศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวว่า คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมติในที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ให้มีการปรับอัตราค่าโดยสารของเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย , เส้นทางเกาะสมุย – เกาะพะงัน และ เส้นทางดอนสัก – เกาะพะงัน ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด และบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่ ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวกำหนดอัตราค่าโดยสาร เพื่อใหผู้ประกอบการเรือเดินประจำทางสามารถปรับลดหรือปรับขึ้นราคาคาโดยสารได้ เมื่อระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในช่วงราคาตามที่กำหนด โดยขอเพิ่มค่าระวางการเดินเรือจากเดิม 3 ประเภท คือ ผู้โดยสารจาก 150 บาท เป็น 170 บาท , รถจักรยานยนต์ จาก 200 บาท เป็น 230 บาท , รถยนต์ 4 ล้อ จาก 470 บาท เป็น 550 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend