AROUND THAILAND

พบมือมืดทำลาย “โบราณสถานสงขลาเมืองเก่า” ทุบป้ายเจดีย์องค์ขาว องค์ดำเสียหายเพิ่มเติม

วันนี้ (14 มิ.ย. 65) นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 เปิดเผยภาพโบราณสถานเมืองเก่าสงขลาถูกบุกรุกทำลายเพิ่มเติม โดยขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ แต่สำนักฯ จะมอบกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานเตรียมซ่อมแซมให้เรียบร้อย

สำหรับลักษณะความเสียหายพบมีการทำลายป้าย ป้อมโบราณสถานสงขลาเมืองเก่า หมายเลข 4 และ หมายเลข 5 รวมถึงป้ายเจดีย์องค์ขาวองค์ดำ ซึ่งเป็นจัดที่พบการบุกรุกทำลาย เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้พบการบุกรุกขุดหน้าดินบริเวณหัวขาแดง และเจดีย์เขาน้อย ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยผ่านมากว่า 3 เดือนคดียังไม่คืบหน้า

Related Posts

Send this to a friend