AROUND THAILAND

เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ยื่น อบจ.สงขลา หนุน ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ แก้ความยากจน

เครือข่ายจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ยื่น อบจ.สงขลา หนุน ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ แก้ความยากจน

วันนี้ (13 ธ.ค. 64) เครือข่ายประชาชนจะนะอาสาพัฒนาถิ่น ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต รวมตัวกันยื่นหนังสือเรียกร้องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเดินหน้าสนับสนุนโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมากเพราะจะสร้างงาน สร้างอาชีพ แก้ไขปัญหาความยากจน และทำให้พี่น้องชาวจะนะและพื้นที่ชายแดนใต้ที่ต้องเดินทางอพยพไปทำงานในประเทศมาเลเซีย หรือเมืองใหญ่ๆ ได้กลับมาทำงานในพื้นที่บ้านเกิดของตน

Related Posts

Send this to a friend