AROUND THAILAND

ทบ.จัดกำลังพลประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม กทม.พร้อมช่วยเหลือประชาชน

กองทัพบก จัดกำลังพลประจำ 16 จุดเสี่ยงน้ำท่วมกทม. พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 เเละหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และช่วยเหลือประชาชน ใน 6 จังหวัด รวม 32 พื้นที่ ทั้งเก็บสิ่งปฏิกูลและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล ป้องกันน้ำท่วมขัง ไม่ให้วัชพืชไหลไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา , กรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมสำคัญ , ขนย้ายสิ่งของประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย , อำนวยความสะดวกในการจราจร และการจัดรถบริการประชาชน

กองทัพภาคที่ 1 ยังได้จัดกำลังพลและยานพาหนะ ประจำเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงใน กทม รวม 16 เขต เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง กรณีเกิดน้ำท่วมขัง จนรถไม่สามารถสัญจรได้ รวมถึงสนับสนุนการขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมจากการขนส่งสาธารณะ ได้แก่ เขตดินแดง สะพานสูง จอมทอง คลองเตย พระโขนง วัฒนา สาทร บางบอน บางแค วังทองหลาง บางเขน หลักสี่ สายไหม ดอนเมือง มีนบุรี และบึงกุ่ม

ส่วนเขตอื่นๆ ให้หน่วยเตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย และออกปฏิบัติงานทันที่เมื่อมีสถานการณ์ หรือได้รับการประสานจากประชาชน หรือผู้นำในชุมชน

Related Posts

Send this to a friend