AROUND THAILAND

กรมชลฯ ยืนยัน อ่างฯพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) จ.ชัยภูมิ ไม่แตก

กรมชลประทาน ยืนยันอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) ไม่ได้แตก ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมชี้แจงสาเหตุน้ำท่วมเมืองชัยภูมิเกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่

นายสนฑ์ จินดาสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าจำนวนมากไหลลงสู่พื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างตัวเขื่อน หัวงาน และอาคารประกอบ ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ระดับทำนบดินสูงสุด (ระดับทำนบดินสูงสุด +248.6 ม.(ร.ท.ก.)) ดังนั้น เพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 จึงได้สั่งการให้ผู้รับจ้างขุดเปิดทำนบดินชั่วคราวที่ใช้ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรด้านท้ายของอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) แต่อย่างใด ส่วนสาเหตุน้ำท่วมในเขตเมืองชัยภูมิ เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่มากกว่า 128 มิลลิเมตร ไม่ได้เกิดจากน้ำที่ไหลไปจากลำกระจวน ปัจจุบันสถานการณ์ในเมืองชัยภูมิได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน โดยได้มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอีกด้วย

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ (ลำกระจวน) ปัจจุบันมีผลงานก่อสร้างคืบหน้าประมาณร้อยละ 30 ของแผน กำหนดแล้วเสร็จในปี 2566 หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 33.45 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 15,000 ไร่ ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

Related Posts

Send this to a friend