AROUND THAILAND

11 จังหวัดภาคอีสาน “PM 2.5” เกินมาตรฐาน แนะ เลี่ยงกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รายงานคุณภาพอากาศทั่วไทยวันนี้ (13 เม.ย.65) ผ่านแอปพลิเคชั่น “RGUARD” พบว่าทั่วประเทศคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มและแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ 11 หวัดภาคอีสาน ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ขณะที่ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมดวงอื่นๆ ของระบบติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 วันนี้ พบว่า ภาคเหนือพบฝุ่นเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดค่าฝุ่นลดลงจากวันก่อนเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี

Related Posts

Send this to a friend