AROUND THAILAND

สำรวจค่าครองชีพปัจจุบัน สินค้าราคาสูงขึ้น เมื่อค่าแรงยังเท่าเดิม

ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา ประชาชนทุกพื้นที่ประสบปัญหาราคาสินค้าสูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหมู ไก่ ไข่ฟอง โดยราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นมาตั้งแต่ต้นทางคือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาจากต้นทุน ราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนถึงปลายทางอย่างร้านอาหาร ต้องปรับราคาการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำที่คงเดิมทำให้การใช้ชีวิตเริ่มลำบากขึ้น

สำหรับสาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นนั้น สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยข้อมูล “ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือเงินเฟ้อทั่วไป” เดือน ธ.ค 2564 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้านี้ สูงขึ้นร้อยละ 2.17 เนื่องจากมาตรการตรึงราคาน้ำมันของภาครัฐ ขณะที่สินค้าในกลุ่มอาหารสด อาทิ ราคาผักสดยังอยู่ในระดับสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เนื้อสุกรและไข่ไก่ ปรับสูงขึ้นตามต้นทุนการเลี้ยง โดยเฉพาะราคาเนื้อสุกรปรับเพิ่มตามค่าบริหารจัดการโรคระบาดในสุกร นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากผู้ประกอบการ รายย่อยลดปริมาณการเลี้ยงสุกร รวมทั้ง น้ำมันพืช กับข้าวสำเร็จรูปและข้าวราดแกง ราคาปรับสูงขึ้นตามต้นทุนและ วัตถุดิบ

ทั้งนี้ “กระทรวงพาณิชย์” คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อในปี 2565 ว่า จะมีค่ากลางที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งเป็นอัตราที่น่าจะ สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเหมาะสม

The Reporters สำรวจราคาสินค้า เทียบกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าเกษตร ภายในเว็บไซต์ กระทรวงพาณิชย์ ย้อนหลัง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 ที่ผ่านนมาจนถึง 11 ม.ค. 65 พบมีการปรับราคาในสินค้าหลายชนิด ได้แก่

ไข่ไก่ คละฟองหน้าฟาร์ม ราคาเดิม 2.80 บาท ราคาปัจจุบัน 3 บาท ต่อฟอง
ไขไก่ เบอร์ 0 ราคาเดิม 3.55 ราคาปัจจุบัน 4.20 ต่อฟอง

เนื้ออกไก่ (เนื้อล้วน) ราคาเดิม 65.50 บาท ราคาปัจจุบัน 70 บาท ต่อกิโลกรัม
ไก่สดชำแหละ น่อง สะโพก ราคาเดิม 67.50 บาท ราคาปัจจุบัน 75 บาท ต่อกิโลกรัม

หมูเนื้อแดง ราคาเดิม 147 บาท ราคาปัจจุบัน 220 บาท ต่อกิโลกรัม
หมูสามชั้น ราคาเดิม 235 บาท รคาปัจจุบัน 260 บาท ต่อกิโลกรัม

กุ้งขาว ราคาเดิม 170 บาท ราคาปัจจุบัน 200 บาท ต่อกิโลกรัม

โดยนอกเหนือจากราคาเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้นแล้วนั้น ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่

ค่าไฟฟ้า ก็ได้มีการเรียกเก็บเพิ่ม 1.39 บาท ต่อหน่วย ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.78 บาท ต่อหน่วย

ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร และกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันนี้ 11 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป และราคาน้ำมันดิบ ก็จะมีการเตรียมปรับราคาสูงขึ้นตามเช่นกัน

ก๊าซหุงต้ม LPG จะมีการปรับราคาแบบขั้นบันได จากราคา 318 บาท ต่อถัง เริ่ม 1 ก.พ.65

ในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำยังคงเดิม โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ระบุอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 313 บาท (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา) สูงสุด 336 บาท ต่อวัน (จังหวัดชลบุรีและภูเก็ต) โดย กรุงเทพฯ และปริมณฑล อยู่ที่ 331 บาท ต่อวัน

เรื่อง/ภาพ : เกียรติพงศ์ โกมลมุสิก

Related Posts

Send this to a friend