AROUND THAILAND

กองทุนสื่อ ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมฝั่งอันดามัน

กองทุนสื่อ ลงพื้นที่ชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรมฝั่งอันดามัน พร้อมติดตามผลงานผู้รับทุน หวังสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 65 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงพื้นที่พบปะผู้รับทุน ณ จังหวัดกระบี่

ประกอบด้วย ‘โครงการการ์ตูนสู้โควิด19’ ที่ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลิตสื่อการ์ตูนสู้โควิด-19 ให้ความรู้ในการปรับตัวแบบ New Normal สร้างพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน

‘โครงการอันดามัน ความเท่าเทียมของคนในแผ่นดินไทย ชาติพันธุ์มิใช่ความต่าง’ ผลิตสื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ ‘มอแกน’ ‘มอแกลน’ และ ‘อูรักลาโว้ย’ ที่อาศัยอยู่ฝั่งทะเล อันดามัน โดยถ่ายทอดในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี จํานวน 3 เรื่อง ความยาว 20 นาที ใน 3 พื้นที่ และเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ที่เน้น ‘วีถีชีวิต’ ที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคม การดําเนินชีวิตที่เป็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์ที่คนชาติพันธุ์และคนไทย หรือคนชาติไหน ๆ ต่างก็มีความเป็น ‘คน’ ที่เท่าเทียมกัน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ประชาชนและครอบครัว ซึ่งโครงการนี้ได้รับสนับสนุนทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปี 2564 กลุ่มการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม

โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ถึงแผนการดำเนินการ และผลงานที่ได้ออกมาอย่างต่อเนื่องแบบมีพัฒนาการ โดยสาธารณชนจะได้รับทราบและเข้าถึงได้ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ยังได้เดินทางไปชุมชนบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง จ.กระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ในชุมชน

โดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน อาทิ การทำขนมและอาหารพื้นบ้าน ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว การทำผ้าบาติก เป็นต้น

นอกจากนั้น ทางคณะยังได้เยี่ยมชม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของลูกปัดโบราณ การผลิตลูกปัด และผลงานทางศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามันด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้บริหารกองทุน ยังได้ประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อพัฒนาให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เข้าถึงกับประชาชนในวงกว้างต่อไป

Related Posts

Send this to a friend