AROUND THAILAND

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่ตรัง-พัทลุง ติดตามสถานการณ์น้ำ สั่งกรมชลฯ เร่งโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรัง ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. นี้

สำหรับสถานการณ์น้ำภาคใต้ในภาพรวม จ.ตรัง มีลำน้ำย่อย 5 สาย มีปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก 4 จุดหลัก คือ พื้นที่วัดท่าจีน อ.เมือง , พื้นที่ตลาดนาโยง อ.นาโยง , พื้นที่อนุสาวรีย์ฯ อ.เมือง และพื้นที่ตลาดย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จากปัญหาแม่น้ำตรังรับปริมาณน้ำสูงจากฝนตกในพื้นที่ รวมทั้งจากเทือกเขาบรรทัด และ อ.ทุ่งสง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำตรัง

พล.อ.ประวิตร แสดงความขอบคุณและเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการทำงาน พร้อมทั้งย้ำว่า แม่น้ำตรังมีความสำคัญกับการระบายน้ำและการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ จึงต้องให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ไม่ให้เกิดภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ให้เน้นการป้องกันเชิงรุก พร้อมทั้งสั่งการให้กรมชลประทาน เร่งรัดก่อสร้างโครงการระบายน้ำแม่น้ำตรังให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูฝนที่จะมาถึง และให้เตรียมความพร้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง รวมถึงช่องลัด และคันกั้นน้ำ เพื่อให้สามารถสร้างได้ในปี 67 โดยให้ สทนช.ยกระดับเป็นโครงการสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ครอบคลุม 7 ตำบลใน 4 อำเภอ

ขณะเดียวกัน ให้เร่งรัดศึกษาผังน้ำและจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้มีแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันทั้งภาวะปกติและวิกฤต โดยให้หน่วยเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม รายงานคณะกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อแก้ปัญหาเป็นพื้นที่และภาพรวม พร้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งพัฒนาน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในฤดูแล้งโดยทั่วกัน

จากนั้น พลเอกประวิตรได้เดินทางลงพื้นที่ อ.ห้วยยอด ตรวจสอบความเหมาะสมโครงการเพิ่มศักยภาพอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว เพื่อเร่งนำไปผลิตน้ำประปาอีกแห่งในพื้นที่ อบต.หนองปรือ และเดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่ ก่อนจะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงในช่วงบ่าย

Related Posts

Send this to a friend