AROUND THAILAND

กทม. เปิด 5 มาตรการ ดูแลความปลอดภัยนักเรียน

วันนี้ (4 ก.ค. 65) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยเด็กนักเรียน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม.และโรงเรียนนอกสังกัด กทม. ว่า กรุงเทพมหานครมีแนวทางดำเนินการ 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ให้สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้อง CCTV หากตรวจพบว่าชำรุด ภาพไม่ชัดเจน ให้เร่งแก้ไขหรือเปลี่ยน ให้มีความคมชัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนและตรวจสอบการติดตั้ง ไม่ให้ทิศทางของมุมกล้องเกิดช่องว่างในระยะมุมกล้องได้

2.ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ดำเนินการแก้ไขกรณีกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่รอบรั้วโรงเรียนยื่นบดบังแสงสว่างจากไฟส่องสว่างและมุมกล้อง เพื่อให้แสงสว่างสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้และไม่บดบังทิศทางของกล้อง CCTV 3.ให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจตราบริเวณทางเดินรอบโรงเรียน และบริเวณใกล้เคียง ในช่วงเวลา 05.00 – 06.00 น. พร้อมกับประสาน สน.ท้องที่

4.ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ภายในพื้นที่ มีส่วนร่วมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่นั้นๆ โดยให้สำนักงานเขตจัดอบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด โดยขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจ จัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กทม. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 5.เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยชี้ให้เห็นว่า การปราบปรามที่ดีที่สุดคือการป้องกัน รวมไปถึงการปรับสภาพแวดล้อมให้ไม่เป็นสถานที่เปลี่ยว โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นแกนหลักในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในพื้นที่

สำหรับจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 463 จุด แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้ บริเวณพื้นที่รกร้าง 12 แห่ง , อาคารร้าง 6 แห่ง , สะพานลอยคนข้าม 66 แห่ง , สวนสาธารณะ/สวนหย่อม 46 แห่ง , จุดอับ จุดมืด 88 แห่ง , โรงเรียน – สถานศึกษา 64 แห่ง และอื่นๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย เปลี่ยว ช่วงกลางคืน ฯลฯ อีก181 แห่ง

Related Posts

Send this to a friend