AROUND THAILAND

เชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการไฟป่าฯ ตั้งเป้าลดค่าความสูญเสียร้อยละ 50

เชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการไฟป่าฯ ประจำปี 2567 วางเงื่อนไขหากเผาต้องทำตามระบบใน FireD ตั้งเป้าลดค่าความสูญเสียร้อยละ 50 ของปี 66

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ภายหลังการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่ง ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันดีเด่นประจำปี 2566 ที่ผ่านมา พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้น นายนิรัตน์มอบหมายให้นายทศพล เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเปิดห้อง war room ศูนย์บัญชาการฯ และมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ในการควบคุมและดับไฟป่า ถือเป็นการเริ่ม Kick Off อย่างเป็นทางการ

ในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่เริ่มเปิดศูนย์ฯ และดำเนินการเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยถอดบทเรียนจากปีที่แล้วมาปรับใช้เป็นแนวดำเนินงาน โดยปรับรูปแบบเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงาน พร้อมแบ่งพื้นที่บริหารจัดการออกเป็น 7 พื้นที่ป่า กับ 1 พื้นที่พิเศษ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และไม่มีกำหนดการประกาศห้ามเผาเหมือนเช่นเคย โดยจะเปิดโอกาสให้สามารถทำการเผาได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องแจ้งลงทะเบียนในระบบแอปพลิเคชันบริหารจัดการเชื้อเพลิง FireD ก่อน ซึ่งจะมีนักวิชาการมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าลดค่าความสูญเสียในส่วนต่าง ๆ ลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปี 2566 โดยเน้นไปที่ 4 ประเด็นหลัก คือ จุดความร้อนต้องไม่เกิน 6,547 จุด พื้นที่เผาไหม้ไม่เกิน 584,312 ไร่ จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานไม่เกิน 49 วัน และจำนวนครั้งที่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต้องไม่เกิน 17,290 ครั้ง

Related Posts

Send this to a friend