AROUND THAILAND

ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีท่อช่วยหายใจเคลื่อน เป็นเหตุให้น้องพอตเตอร์พิการ ชี้เป็นเหตุสุดวิสัย

วันนี้ (28 ก.พ.65) ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีดำ ผบ. 21/2560 ที่ ด.ช.วิตศรุต เหลี่ยมสีจันทร์ หรือน้องพอตเตอร์ โดยมารดา เป็นโจทก์ฟ้อง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในความผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 มี.ค.58 น้องพอตเตอร์อายุ 8 เดือนได้เข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ที่อยู่ในความดูแลของจำเลย หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นมีการเคลื่อนย้ายน้องพอตเตอร์ ไปที่ห้องพักฟื้น แต่เกิดเหตุท่อช่วยหายใจที่สอดไว้ที่ปากเคลื่อนออก ทำให้น้องพอตเตอร์หัวใจหยุดเต้น ขาดอากาศหายใจไป 5 นาที 10 วินาที ก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือกู้ชีพจรกลับมาได้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาโรคด้วยความประมาทเลินเล่อ ปราศจากความระมัดระวัง ทำให้น้องพอตเตอร์กลายเป็นผู้พิการ

คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า บุคลากรทางการแพทย์ของจำเลย ไม่ได้ทำท่อช่วยหายใจหลุด ในขณะเคลื่อนย้ายโจทก์ ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสิ้นและบุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติการกู้ชีพเป็นไปตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้ว การที่โจทก์สมองพิการเสียหายถาวรไม่ได้เป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของบุคลากรทางการแพทย์ของจำเลข กรณีไม่จำต้องวินิฉัยประเด็นอื่นอีก พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกผู้บริโภค วินิจฉัยว่า จำเลยไม่สามารถนำสืบให้รับฟังได้โดยชัดแจ้งว่า เหตุที่โจทก์สมองพิการเสียหายถาวรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ได้เป็นผลมาจากท่อช่วยหายใจที่ใส่ให้แก่โจทก์หลังจากการทำการผ่าตัดหลุด หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม เป็นเหตุให้โจทก์สมองพิการถาวรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อันเป็นผลมาจากการประมาทเลินเล่อของบุคลากรทางการแพทย์ของจำเลย จำเลยต้องรับผิด ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ 2538 มาตรา 2 วรรค 1 ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจ ค่าทนทุกข์ทรมาน 1ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล 1 ล้านบาท และ ค่าเสียหายที่เป็นรายได้ในอนาคต 5 แสนบาท รวม 2.5 ล้านบาท

ศาลฎีกาเห็นว่า ตั้งแต่การเตรียมผ่าตัด การผ่าตัดและเคลื่อนย้ายหลังการผ่าตัด ได้ทำตามขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ส่วนท่อช่วยหายใจที่หลุดขณะเคลื่อนย้ายนั้นฟังไม่ได้ว่าเกิดจากการประมาทของบุคลากรทางการแพทย์ของจำเลย เป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจคาดหมายได้ เพราะฉะนั้นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ พิพากษาว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น พิพากษายกฟ้อง

ด้านนางกอบพร วงศ์คำ ทนายความของน้องพอตเตอร์กล่าวว่า ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจึงไม่อาจก้าวล่วงได้ แต่ในการรักษานั้นทุกขั้นตอนต้องมีการตระเตรียมการในการช่วยเหลือ เพราะระบบสมองหากขาดอากาศหายใจ 4-5 นาทีคงช่วยให้กลับมาเป็นปกติไม่ได้แล้ว ทำให้น้องพอตเตอร์ต้องอยู่ในสภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากนี้ยังมีผลในคดีอาญาที่ยังรอคำพิพากษาอยู่ ขั้นต่อไปคงต้องยื่นถวายฎีกาเพื่อหาช่องทางในการช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอตเตอร์ “สำหรับผู้ที่ประสงค์ช่วยเหลือครอบครัวของน้องพอตเตอร์ สามารถบริจาคได้ที่ บัญชี น.ส.ศุฑาทิพย์ มีสมบูรณ์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4930782554”

Related Posts

Send this to a friend