AROUND THAILAND

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ “นราธิวาส” เร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 63 ตำบล 378 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 17,294 ครัวเรือน 47,745 คน ถนน 12 สาย ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมระดมเครื่องจักรกล ด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้น้ำท่วมขัง 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี อำเภอระแงะ อำเภอยี่งอ อำเภอจะแนะ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเจาะไอร้อง รวม 63 ตำบล 378 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 17,294 ครัวเรือน 47,745 คน ถนน 12 สาย อพยพประชาชน 150 คน 36 ครัวเรือน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

ปัจจุบันสถานการณ์ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำสุไหงโก-ลก ระดับน้ำทรงตัว ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสนับสนุนเรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย น้ำดื่ม พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ท้ายนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend