AROUND THAILAND

นราธิวาส อ่วม น้ำท่วมหนัก ขยายวงกว้าง 11 อำเภอ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 3 หมื่นคน (คลิป)

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันนี้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากมวลน้ำในพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง ไหลลงมาสมทบ เพื่อลงสู่อ่าวไทยด้าน อ.ตากใบ โดยแม่น้ำสุไหงโก-ลกมีปริมาณน้ำล้นตลิ่ง 2.20 เมตร ส่งผลทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่ปลูกสร้างอยู่ตลอดแนวริมตลิ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุม 23 ชุมชน โดยมีระดับน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 80 ถึง 200 ซ.ม. โดยชุมชนหัวสะพานมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงสุด

จากสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 62 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 62 พื้นที่ที่ปริมาณฝนหนักสุดคือ อ.สุไหงโก-ลก วัดได้ 353.4 ม.ม.รองลงมาคือพื้นที่ อ.แว้ง วัดได้ 281.6 ม.ม. ส่วนอำเภอต่างๆ มีปริมาณฝนตกลดหลั่นกันไป แต่ก็ยังส่งผลทำให้มีน้ำท่วมขังขยายเป็นวงกว้าง 11 อำเภอแล้ว ประกอบด้วย อ.สุไหงโก-ลก แว้ง สุคิริน สุไหงปาดี จะแนะ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร ตากใบ ยี่งอและอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านเรือนของประชาชน 209 หมู่บ้าน 49 ตำบล 29 เทศบาล มีประชาชนประสบอุทกภัย 16,051 ครัวเรือน รวม 30,573 คน

จากการตระเวนสำรวจถนนหนทางที่ประชาชนสัญจรไปมา ในพื้นที่ อ.แว้ง พบว่า ถนนสายบายพาสสุไหงโก-ลก จรดบูเก๊ะตา มีปริมาณน้ำท่วมขังสูง จนยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และมีโรงเรียนบ้านไม้ฝาด ม.8 ต.กายูคละ ถูกน้ำท่วมขังจนทางโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการฉุกเฉิน นอกจากนี้โรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพ ต.กายูคละ ก็มีปริมาณน้ำท่วมขังบ้านพักของเจ้าหน้าที่ จนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ชั่วคราวบนสำนักงาน

Related Posts

Send this to a friend