WORLD

นายกฯ ไทย – นิวซีแลนด์ ย้ำความร่วมมือรอบด้าน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

นายกฯ ไทย – นิวซีแลนด์ ย้ำความร่วมมือรอบด้าน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม นิวซีแลนด์ชื่นชมไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปคดึงความร่วมมือจากทุกเขตฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (19 พ.ย. 65) ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือทวิภาคีกับ นางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น (H.E. Rt Hon. Jacinda Ardern) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เดินทางมาร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้ ซึ่งไทยตั้งใจจะสานต่อความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของนิวซีแลนด์เมื่อครั้งล่าสุด ไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือที่มีอยู่เดิมและในสาขาความร่วมมือใหม่ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และเวทีพหุภาคี

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ยินดีที่พบกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ยินดีกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก ชื่นชมไทยที่สามารถผลักดันความร่วมมือจากทุกเขตเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิวซีแลนด์พร้อมสนับสนุนแนวทางที่หารือร่วมกันเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญ เชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะสามารถขยายความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ได้อีกมาก

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เห็นพ้องกับแนวคิดของไทยเรื่องความสำคัญของการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศและการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยพร้อมสนับสนุนการเปิดเที่ยวบินตรงไทย – นิวซีแลนด์ โดยนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เชื่อมั่นว่าจะเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ชาวนิวซีแลนด์ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นพ้องว่า ทั้งสองประเทศต่างเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ซึ่งไทยยินดีส่งเสริมในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ด้านความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของนิวซีแลนด์ในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และยินดีที่นิวซีแลนด์จะเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างบทบาท โดยเฉพาะสาขาด้านการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การบริหารจัดการน้ำ การเกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมทางอาหาร พลังงานทดแทน รวมไปถึงการศึกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เห็นพ้องและพร้อมที่จะขยายความร่วมมือในด้านที่มีศักยภาพร่วมกันในอนาคต

Related Posts

Send this to a friend