WORLD

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ถึงไทย เตรียมหารือนายกฯ ถือเป็นการเยือนไทยในรอบ 16 ปีของผู้นำฝรั่งเศส

เมื่อคืนวันที่ 16 พ.ย.65 นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางถึงไทยแล้ว เพื่อเข้าร่วม การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับถือเป็นการเยือนไทยในรอบ 16 ปีของผู้นำฝรั่งเศส

นายเอมานูว์แอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในฐานะแขกของประธาน ตามคำเชิญของฝ่ายไทย โดยก่อนการเข้าร่วมกำหนดการประชุมของเอเปค ประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ประธานาธิบดีมาครงและคณะ ซึ่งมีนางกาเตอรีน โกลอนนา (Catherine Colonna) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมเดินทางมาด้วย

การเยือนไทยของประธานาธิบดีฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในรอบ 16 ปี โดยครั้งสุดท้ายคือ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฌาคส์ ชีรัค เมื่อวันที่17-19 กุมภาพันธ์ 2549

นอกจากนี้ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางถึงไทย เพื่อเข้าร่วม การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้การต้อนรับ

รวมถึง นายแอนโทนี บลิงเกน รมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และนางแคทเธอรีน ไท่ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ก็มาถึงไทยแล้ว

Related Posts

Send this to a friend