WORLD

ซินเจียงใช้ ‘เครื่องจักร’ ทันสมัย หนุนทำไร่คุณภาพสูง ประหยัดแรงมนุษย์

อุรุมชี – (ซินหัว) เครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ายสาละวนกับการทำงานกลางไร่ฝ้ายอันกว้างใหญ่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ต้อนรับฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เริ่มต้นในเดือนตุลาคม โดยกองทัพเครื่องจักรเหล่านี้เข้ามาแทนที่กระบวนการเก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิมที่ใช้แรงงานเกษตรกร

ตี้ลี่เซี่ยถี หม่ายหม่ายถี เกษตรกรไร่ฝ้าย วัย 32 ปี จากอำเภออวี้หลี แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล ใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวฝ้ายเสร็จภายใน 1 วัน แตกต่างจากอดีตที่เขามักต้องง่วนอยู่กับการเก็บผลผลิตฝ้ายตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ตี้ลี่เซี่ยถีเล่าว่าเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับงานของเกษตรกรหลายร้อยคน ครอบครัวของเขาเคยเก็บฝ้ายด้วยมือและเครื่องมือแบบดั้งเดิมมาหลายชั่วอายุคน แต่เริ่มหันมาใช้เครื่องจักรเมื่อหลายปีก่อน โดยความสะดวกรวดเร็วจากเครื่องจักรทำให้เขาและหุ้นส่วนตัดสินใจจัดตั้งบริษัทเกษตรกรรม ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยเครื่องจักรหลายประเภท อาทิ เครื่องเก็บฝ้ายและเครื่องฉีดพ่นด้วยโดรน

“พัฒนาการอันรวดเร็วของเครื่องจักรช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรไร่ฝ้ายลงอย่างมาก และทำให้เกษตรกรจำนวนมากมีเวลาเหลือสำหรับทำรายได้เพิ่มเติมจากแปลงปลูกอื่น” ตี้ลี่เซี่ยถีกล่าว

ทั้งนี้ ซินเจียงเป็นพื้นที่ปลูกฝ้ายขนาดใหญ่ที่สุดในจีน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนระบุว่าผลผลิตฝ้ายของซินเจียงในปี 2020 รวมอยู่ที่ 5.16 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของผลผลิตฝ้ายทั้งหมดในจีน

ภูมิภาคซินเจียงยังสนับสนุนเกษตรกรไร่ฝ้ายประยุกต์ใช้เครื่องจักรการเกษตรอันทันสมัย เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มสูงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมฝ้ายแล้ว เครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ยังถูกนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นด้วย อาทิ พืชผลและสวนผลไม้ โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ตอนใต้ของซินเจียงนิยมผสมเกสรดอกแพร์โดยใช้ผึ้งหรือมนุษย์ ก่อนจะหันมาใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (UAV) ผสมเกสรดอกแพร์เมื่อไม่นานมานี้

เผิงเหวินจวิน ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน กล่าวว่าปกติแล้วจำเป็นต้องใช้คนงานอย่างน้อย 2 คน ผสมเกสรดอกแพร์แต่ละหมู่ (ราว 0.41 ไร่) แต่โดรนสามารถผสมเกสรบนพื้นที่ 15.23(2.6/0.07*0.41) ไร่ภายในเวลาแค่ 1 ชั่วโมง เพิ่มผลผลิตลูกแพร์อย่างน้อย 500 กิโลกรัมต่อหมู่

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend