WORLD

ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมผลักดันความร่วมมือ การค้า การลงทุน ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

วันนี้ เวลา. 12.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบรับรองของรัฐบาลญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในนามของรัฐบาลและประชาชนไทย โดยชื่นชมรัฐบาลญี่ปุ่นที่จัดพระราชพิธีได้อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลของทั้งไทยและญี่ปุ่น โดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอาเบะ และการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เป็นเลิศของรัฐบาลญี่ปุ่น จะทำให้ญี่ปุ่นจะสามารถฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไต้ฝุ่นฮากิบิสได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ 2 ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการลงทุน และยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการค้าเสรี และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศที่ 3 รวมทั้งเห็นพ้องจะเร่งผลักดันการเจรจา RCEP ให้สำเร็จ ขยายผลความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และการเข้าร่วม TPP

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ในฐานะประธานร่วมกับญี่ปุ่น ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ที่กรุงเทพฯ โดย ไทยมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 และข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

ขณะที่ในเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ด้วย

Related Posts

Send this to a friend