TRAVEL

NARIT จับมือ ททท. เปิดตัว 18 เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด พื้นที่ดูดาวแห่งใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดตัวโครงการ “AMAZING DARK SKY IN THAILAND Season 2” ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ พร้อมเปิดตัว 18 เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด แหล่งท่องเที่ยวดูดาวแห่งใหม่ของเมืองไทย ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรุงเทพมหานคร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว มุ่งสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-based-Tourism) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ (Dark Sky Tourism) ให้เป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่ สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย 2566

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า จากกระแสตอบรับการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปีนี้มีสถานที่จากทั่วประเทศสมัครขอรับการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ประจำปี 2566 จำนวน 26 แห่ง ผ่านการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง โดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้พื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด ร่วมกันสงวนรักษาความมืดของท้องฟ้าเวลายามค่ำคืน ให้เหมาะกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ และเชิงดาราศาสตร์

สำหรับเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อุทยานท้องฟ้ามืด ชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล และเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง สถานที่ที่ขึ้นทะเบียนแต่ละประเภทจะต้องมีความมืดของท้องฟ้าที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากแสงรบกวน มีพื้นที่เปิดโล่งสังเกตท้องฟ้าได้โดยรอบ มองเห็นดาวเหนือ และวัตถุท้องฟ้าเด่น ๆ ได้ด้วยตาเปล่า มีบุคลากรในพื้นที่ที่สามารถให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวได้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้มาใช้บริการ เช่น เส้นทางคมนาคม ห้องน้ำ ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลการขึ้นทะเบียนเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ปี 2566 ภายใต้โครงการ AMAZING DARK SKY IN THAILAND Season 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ดังนี้

อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (ลานชมดาว) จ.กำแพงเพชร

2.อุทยานแห่งชาติตาพระยา (ลานกลางเต้นท์กลางดง) จ.สระแก้ว

3.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

4.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว) จ.น่าน

5.วนอุทยานน้ำตกผาหลวง จ.อุบลราชธานี

เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคล (Dark Sky Properties) จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

1.มีลา การ์เดน รีทรีท คอทเทจรีสอร์ท จ.สระบุรี

2.คีรีมาลา อีโค่ แคมป์ จ.ราชบุรี

3.ฟาร์มแสงสุข จ.ระยอง

4.ไร่เขาน้อยสุวณา จ.นครราชสีมา

5.ต้นข้าวหอมบ้านอ้อมดอย จ.เชียงใหม่

6.วิลลา เดอ วิว บูทีค รีสอร์ท เชียงดาว จ.เชียงใหม่

7.เชียงดาวฟาร์มสเตย์ จ.เชียงใหม่

8.บ้านสวน ป่าโป่งดอย จ.เชียงใหม่

9.เดอะ ทีค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

10.พูโตะ จ.เชียงใหม่

11.อ่าวโต๊ะหลี จ.พังงา

เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ชานเมือง (Dark Sky Suburbs) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.สวนสัตว์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Related Posts

Send this to a friend