TRAVEL

‘พาณิชย์’ ชวนเที่ยว ตลาดโบราณบางพลี ย้อนรอยวิถีชุมชนริมน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

อธิบดีกรมการค้าภายใน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม พร้อมด้วย อาจารย์คฑา ชินบัญชร เปิดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชมเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ตลาดโบราณบางพลี ย้อนรอยวิถีชุมชนริมน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ “ชวน ทำบุญ ไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ และตะลอนตลาดต้องชม ตะลุย ช้อป ชิม ชิลล์”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมพาณิชย์ชวนเที่ยวตลาดต้องชม เทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน มาดูแลผู้บริโภค และมีสินค้าจากรถโมบายธงฟ้ามาจำหน่าย อาทิ ไข่ไก่ หมู น้ำมัน ผ้าผงซักฟอก สินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ รัฐบาลพยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกด้าน เพื่อลดภาระให้พี่น้องประชาชน ให้ขายสินค้าชุมชน ตามนโยบายช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ขยายโอกาส ให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและหารายได้ให้ประเทศด้วย

ข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า “ตลาดต้องชม” จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให้กับชุมชน เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นหรือผู้มาเยือนจากต่างถิ่น ต่างต้องแวะชม แวะเวียนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปะ วิถีชีวิต อัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่กระจายไปทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend