Travel

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ คึกคัก นักท่องเที่ยวแห่กราบขอพรปี๋ใหม่เมือง

วันนี้ (12 เม.ย. 65) บรรยากาศท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ที่จังหวัดเชียงใหม่ วัดหลายแห่งเริ่มมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวพากันเข้ากราบสักการะ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ และเข้ารับพรจากพระสงฆ์ภายในวิหาร

สำหรับกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ หลายหน่วยงานทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมใจกันจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร และพระพุทธรูปสำคัญตามวัดต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมถวายไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด กิจกรรมการประกวดด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีกหลายอย่าง เช่น ประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประกวดจัดเครื่องสักการะ ประกวดตีกลองปู่จา เป็นต้น โดยจัดกระจายตามวัดและสถานที่ต่างๆ ทั่วเมืองกว่า 40 จุด ไปจนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวเชียงใหม่และภาคเหนือราว 4 แสนคน มีอัตราการเข้าพักร้อยะ 36.7 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้เม็ดเงินสะพัดในภาคเหนือตลอดเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 1,600 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend