TRAVEL

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย นักท่องเที่ยวรัสเซีย เข้าไทยสูงติดอัน 2 สร้างรายได้กว่าแสนล้าน

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย นักท่องเที่ยวรัสเซียแห่เยือนไทย หลังการท่องเที่ยวฟื้นตัวในปี 2566 โดยมีจำนวนสูงถึง 477,917 คน คิดเป็นอันดับ 2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ทั้งนี้หากย้อนกลับไปในปี 2562 พบว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าไทยจำนวน 1,481,837 ล้านคน สร้างรายได้ให้ประเทศ 102,895 ล้านบาท” โดยนักท่องเที่ยวรัสเซียจะเดินทางปีละ 2 ครั้ง คือ ฤดูร้อนและฤดูหนาว

ตามข้อมูลการสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยว ของชาวรัสเซียในประเทศไทย เมื่อปี 2019 หรือ ปี พ.ศ.2562 นั้นระบุว่าสาเหตุผลที่เลือกเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทย เนื่องจาก 1.ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย-รัสเซีย 2.การเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ สู่สนามบินสุราษฏร์ธานี ของบริษัท “ปีกัส ทัวริสติก” เป็น 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ 3.นักท่องเที่ยวมีศักยภาพด้านการใช้จ่าย ที่สำคัญนักท่องเที่ยวนิยมซื้อโปรแกรมท่องเที่ยว มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

ทั้งนี้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวรัสเซียส่วนใหญ่ จะท่องเที่ยวประเทศที่อากาศอบอุ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ (2566) ไทยถือเป็นจุดหมายอันดับ 3 ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย ซึ่งนิยมไปเที่ยวทะเลและเที่ยวยามราตรี เพราะชื่นชอบการดื่ม ทั้งนี้จังหวัดที่นักท่องเที่ยวรัสเซียค้างคืนมากที่สุด ได้แก่ 1. ชลบุรี 2.ภูเก็ต 3.กรุงเทพฯ 4.สุราษฎร์ธานี 5.ตราด และประเภทค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวรัสเซียจ่ายมากที่สุด คือ 1. การซื้อของ ใช้จ่ายไป 2.ความบันเทิงต่างๆ 3.ที่พัก 4.อาหารและเครื่องดื่ม 5. พาหนะ

Related Posts

Send this to a friend