TRAVEL

ตม.เตรียมเปิดช่องอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิขาออก 15 ธ.ค.นี้

ตม.เตรียมเปิดช่องอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิ สำหรับชาวต่างชาติ เร่งระบายผู้เดินทางออก เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

วันนี้ (11 ธ.ค. 66) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาโปรแกรมระบบ Automatic channel หรือ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออก (Departure Passport Control) ที่ ตม.สุวรรณภูมิ ให้สามารถตรวจผู้เดินทางที่ถือหนังสิอเดินทางชาวต่างชาติได้ จากเดิมตรวจได้เพียงผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น เริ่มใช้งาน 15 ธ.ค.นี้

สำหรับระบบ Automatic channel ขาออก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้งานตั้งแต่ปี 2555 จำนวน 16 เครื่อง เป็นการตรวจผู้โดยสารคนไทยเป็นหลัก ใช้เวลาในการตรวจหนังสือเดินทางโดยเปรียบเทียบกับใบหน้าและลายนิ้วมือเพียง 20 วินาที ต่อคน โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ประทับตราขาออก ซึ่งเป็นมาตรฐานปกติที่ ตม.สนามบินทุกประเทศใช้งาน ขณะที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางที่ใช้เจ้าหน้าที่ ใช้เวลาในการตรวจ 45 วินาทีต่อคน

ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้เดินทางออกราววันอยู่ที่ 50,000-60,000 คน มีความหนาแน่นในช่วงที่มีเที่ยวบินออกพร้อมกันในช่วงเดียวกันกว่า 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ผู้โดยสารต้องผ่านขั้นตอนการ check in โดยตรวจสแกนความปลอดภัย และขั้นตอน ตม. ซึ่งหากล่าช้าผู้โดยสารอาจตกเครื่องได้ จึงเป็นที่มาของการลดขั้นตอนเพื่อเร่งระบายผู้เดินทางจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

พล.ต.ท.อิทธิพล กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ตนศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ Automatic channel เพื่อใช้ตรวจผู้โดยสารต่างชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการระบายความหนาแน่นได้ดีกว่า ตนจึงร่วมประชุมกับผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผบก.ตม.2 และศูนย์เทคโนโลยีตรวจคนเข้าเมือง และได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ใน 15 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ คนต่างชาติที่จะใช้ระบบ Automatic channel ต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางที่เป็น E-Passport ตามมาตรฐานของ องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีประเทศที่เป็นสมาชิกราว 70 กว่าประเทศ มีปริมาณการเดินทางออกวันละประมาณ 30,000 คน นอกนั้นเป็นชาวต่างชาติที่หนังสือเดินทางแบบเอกสารปกติ และเป็นเด็ก ผู้พิการ หรือคนต่างชาติที่หนังสือเดินทาง E-Passport ผิดปกติ ซึ่งยังต้องใช้การตรวจผ่านเจ้าหน้าที่อยู่เช่นเดิม

การใช้ระบบ Automatic channel ตรวจผู้โดยสารต่างชาติ จะช่วยให้การตรวจผู้โดยสารขาออกมีความคล่องตัว จากเดิมรองรับการตรวจผู้โดยสารขาออกราว 5,000 คน ต่อชั่วโมง เป็นประมาณ 12,000 คน ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ ในการตรวจจะลดขั้นตอนการประทับตราขาออกลงไป แต่ยังคงสามารถตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับคดีอาญา บุคคลที่ศาลมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และบุคคลที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต หรือ overstay ได้เช่นเดิม

นอกจากนี้ ในช่วง ก.ค. 67 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดซื้อระบบ Automatic channel เพื่อทดแทนระบบเดิมที่มีอายุการใช้งานกว่า 12 ปี ที่ด่าน ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และดอนเมือง โดยในส่วนขาออกระหว่างประเทศ จะติดตั้งที่สุวรรณภูมิราว 80 เครื่อง และติดตั้งทดแทนที่ขาเข้าระหว่างประเทศ 16 เครื่อง ส่วนสนามบินดอนเมือง จะติดตั้งทดแทนที่ขาออกระหว่างประเทศ 8 เครื่อง ส่วนขาเข้าระหว่างประเทศ 8 เครื่อง

Related Posts

Send this to a friend