TRAVEL

ชวนเที่ยว “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ชมโคมไฟโบราณหลากสีสัน

จังหวัดลำพูน ชวนเที่ยว “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ชมโคมไฟโบราณหลากสีสันนับแสนดวง ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย

จังหวัดลำพูน ชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาโคมและแขวนโคมถวายองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ในเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ชาวล้านนาเชื่อว่า การทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับบนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลเมืองลำพูนจึงร่วมกับชุมชน จัดเตรียมโคมหลากสีสันไว้ถวายเป็นพุทธบูชา และรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความสวยงามของโคมไฟ

นอกจากเทศกาลโคมแสนดวงจะเป็นสัญลักษณ์ในความสวยงามและความศรัทธาของชาวลำพูน ยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงสืบสานภูมิปัญญาประดิษฐ์โคมล้านนาด้วย ซึ่งปัจจุบัน โคมล้านนาได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท วัด และสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม

สำหรับปีนี้ จังหวัดลำพูนกำหนดจัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤศจิกายนนี้ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน

ภาพจากเพจ โคมแสนดวงวัดพระธาตุหริภุญชัย

Related Posts

Send this to a friend