TRAVEL

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ชูจุดเด่นทางน้ำ

นายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ดำเนินการโดยฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ทั้งนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ ของตำบลหัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมรับนักท่องเที่ยว โดยชูจุดเด่นคือการท่องเที่ยวทางน้ำ

ซึ่งจุดเด่นของตำบลหัวเวียง มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลาย นอกจากมีวัดเก่าแก่ ศาสนสถาน และบ้านเรือนไทยโบราณ ตำบลหัวเวียงยังเป็นบริเวณ ที่ไม่มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ จึงทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น เช่น งานจักรสานที่มีการผลิตเพื่อขาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ประวัติยาวนานหลายปีนั่นก็คือ เมรุลอยอยุธยา ซึ่งนอกจากทำเป็นอาชีพ แล้วยังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมเมรุลอย

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเดินทาง มาเที่ยวทางน้ำตามเส้นทางเลียบแม่น้ำน้อย จุดเริ่มต้นจะเริ่มจากวัดหัวเวียง ตามตำนาน “อิฐเก่าเล่าตำนานของคำว่าหัวเวียง” ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กองทัพจะผ่านมาเส้นทางนี้ และมีการต่อสู้กับพวกข้าศึก และข้าศึกมีการปล้นเรือสินค้าชาวบ้าน ที่จะนำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ ตัดหัวแล้วเหวี่ยงขึ้นมา 2 ฝั่งแม่น้ำ จึงเรียกกันว่าหัวเหวี่ยง และเรียกต่อๆกันมาเป็น “หัวเวียง” ส่วนจุดเด่นคือการแวะไหว้หลวงพ่ออ้วน ซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า คนที่มาไหว้หลวงพ่ออ้วน จะขอเรื่องหน้าที่การงาน และความเจริญชีวิต

ทั้งนี้จากวัดหัวเวียง ตามเส้นทางเรือจะพาเรา ไปวัดบางกระทิง ซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สร้างในปลายรัชสมัยแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยจุดเด่นที่นี่คือ มณฑปประดิษฐานรูปเหมือน องค์สมเด็จพุทธาจารย์ (โต) พรหมรังสี คนที่มาไหว้หลวงพ่อต่อจะขอเรื่องความปลอดภัย แคล้วคลาด นั่งท่องเที่ยวสามารถขึ้นทางท่าน้ำ และเดินไปด้านหลังวัดได้ ส่วนวัดประดู่โลกเชฏฐ์ วัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีตู้พระธรรมลายรดน้ำที่ยังคงความสมบูรณ์ ความสวยงามเอาไว้ให้ได้ชมกัน ชาวบ้านจะไหว้หลวงพ่อเจาะ หลวงพ่อเณร ก็จะเด่นเรื่องสุขภาพ แคล้วคลาดปลอดภัย

สุดท้ายจะมาสิ้นสุดเส้นทางที่วัดโบสถ์ (บน) เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแฝง ด้วยปริศนาธรรม และศาลาการเปรียญเก่าตามคำเล่าขานว่า สร้างจากพระตำหนักพระราชทานในรัชกาลที่ 4 ชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้อีกชื่อว่า วัดโบสถ์บ้านกระทุ่ม นอกจาก 4 วัดที่กล่าวไป ยังมีวัดที่ตั้งอยู่ตามเส้นทาง เลียบแม่น้ำน้อยอีกหลายวัด

นักท่องเที่ยวสามารถขอคำแนะนำ จากทางชุมชนและข้อมูลได้เพิ่มเติม จากทางชุมชนโดยตรง โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายธเนศ สนธิ นายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียง โทร. 093-641 9363

Related Posts

Send this to a friend