POLITICS

7 พรรคฝ่ายค้าน สัญจร “ปัตตานี” จัดเสวนา นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่

7 พรรคร่วมฝ่ายค้านจัดกิจกรรมฝ่ายค้านเพื่อประชาชน สัญจรภาคใต้ โดยจัดการเสวนา “พลวัฒแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นับหนึ่งรัฐธรรมนูญใหม่” ณ ลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลาง จ.ปัตตานี โดย มีแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วม อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงนักวิชาการเข้าร่วมเสวนา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายสมพงษ์ กล่าวว่า เรื่องรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องหาคนออกมาพูด และหาแนวทางในการแก้ไข อย่างพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แสดงจำนงในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญปี 60 เช่นเดียวกับ นายวันมูหะมัดนอร์ ที่กล่าวว่าขอคารวะชาวปัตตานีที่ลงประชามติไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึงชาวยะลา และนราธิวาส ที่ไม่รับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน วันนี้ปรากฏชัดว่าวิสัยทัศของคน 3 จังหวัดกว้างไกล เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือว่ามีปัญหา เรารู้ว่าเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนและพยายามช่วยกันแก้

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

โดย พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า การจะสร้างสันติสุขสังคมต้องมีความเข้าใจ ต้องมีพลวัตเราจะไม่ใช้เลือดของนักรบแต่เราจะใช้หยดหมึกของนักปราชญ์มาสร้างรัฐธรรมนูญที่สร้างสันติสุข

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ

ด้าน นายธนาธร กล่าวว่าทำไมประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลหนึ่งที่สามารถทำอะไรที่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วไม่ถูกลงโทษ เช่นถวายสัตย์ไม่ครบก็ไม่ต้องรับโทษ เป็นพวกเราทำแบบนี้บ้างป่านนี้ติดคุกไปแล้ว รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจกับกลุ่มบุคคลหนึ่งพิเศษ อยู่เหนือกฎหมาย เราไม่ได้เรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศคิดเห็นไปในทางเดียวกันเพราะเป็นไปไม่ได้ แต่เราบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเรามาเคารพกติกาเดียวกันยังไม่สายเกินไป

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

Related Posts

Send this to a friend