POLITICS

รมว.แรงงานแจง 2 เดือน ตรวจต่างด้าวกว่า 3 หมื่นคน สถานประกอบการเกือบ 7 ร้อยแห่ง

รมว.แรงงาน แจงผลงานชุดเฉพาะกิจ 2 เดือนตรวจต่างด้าวกว่า 3 หมื่นคน สถานประกอบการเกือบ 7 ร้อยแห่ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายพล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานอำนวยการชุดเฉพาะกิจฯ ตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิดในสถานประกอบการและชุมชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แก่แรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามพื้นที่แนวชายแดน

ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมาย พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานอำนวยการและแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 5 ชุด ชุดที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ชุดที่ 2 รับผิดชอบภาคกลาง 22 จังหวัด ชุดที่ 3 รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ชุดที่ 4 รับผิดชอบภาคเหนือ 17 จังหวัด และชุดที่ 5 รับผิดชอบภาคใต้ 14 จังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 64 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลการดำเนินการ ตรวจสอบคนต่างด้าว 30,019 คน ดำเนินคดี 100 คน และตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 679 แห่ง ดำเนินคดี 17 แห่ง

“ชุดเฉพาะกิจฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบทำงานของคนต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นสร้างการรับรู้การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ เพื่อป้องกันมิให้มีการจ้างแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมือง มาทำงานในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดต่างๆ ถือเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นพาหะแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19” รมว.แรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ เป็นชุดที่บูรณาการระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

“ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวลักลอบทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02 354 1729” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

Related Posts

Send this to a friend