POLITICS

4 พรรคการเมือง ร้อง กกต.ทบทวนยกเลิกระบบเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์ในต่างประเทศ

4 พรรคการเมือง แท็กทีมร้อง กกต.ทบทวนยกเลิกระบบเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์ในต่างประเทศ -เลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดราชการ

วันนี้ (31 มี.ค.66) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นายทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ และนายสุขุมพงศ์ โง่นคำ คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแก้ไข ในประเด็นที่สถานทูตไทยในหลายประเทศ ยกเลิกระบบการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และยังจัดให้มีการเลือกตั้งที่สถานทูตในวันทำการ ซึ่งจะเป็นการทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเลือกตั้ง

นายสมชัย เปิดเผยว่า เมื่อการเลือกตั้งปี 2562 คนไทยนอกราชอาณาจักรใช้สิทธิเลือกตั้ง 100,000 คน จากที่มีสิทธิเลือกตั้ง 1,000,000 คน หาก กกต. และกระทรวงการต่างประเทศอำนวยความสะดวกให้ประชาชน เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิมากกว่านี้ เริ่มจากการขึ้นทะเบียนผู้ใช้สิทธิ ทั้งนี้การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามกฎหมาย กำหนดไว้ 3 วิธี ประกอบด้วย

1.สถานเอกอัคราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่

2.หน่วยนอกตั้งเคลื่อนที่

3.การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นวิธีที่คนใช้สิทธิมากที่สุด

ปัญหาคือ สถานเอกอัครราชทูตในหลายประเทศประกาศยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เนเธอแลนด์ และลักเซมเบิร์ก ทำให้ประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งยาก บางประเทศกำหนดวันเลือกตั้งตรงกับทำงาน กำหนดวันปิดรับบัตรเลือกตั้งที่เร็วเกินไป อาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอย่างเพียงพอ จึงเสนอขอให้ กกต.แก้ไข ดังนี้

1.ขอให้ กกต.ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ ขอให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ใช้วิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ เป็นวิธีการหลัก

2.กรณีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จัดให้มีการเลือกตั้ง ขอให้ใช้วันเสาร์-อาทิตย์เป็นวันเลือกตั้ง

3.ปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งบัตรเลือกตั้งกลับสถานเอกอัครราชทูต ในกรอบระยะเวลาที่ไม่เร็วเกินไป

4.เรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตที่มีความพร้อม สามารถนับคะแนนได้ โดยมีสักขีพยานเป็นคนไทย เป็นไปตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

5.ขอให้ กกต.นำรายละเอียดเรื่องเลือกตั้ง ลงเว็บไซต์ ให้ประชาน และสื่อมวลชนตรวจสอบกำหนดการได้

นายทวี กล่าวต่อว่า ประเทศมาเลเซียมีคนไทยไปประกอบธุรกิจและรับจ้างหลายแสนคน กำหนดวันเลือกตั้ง 27-28 เมษายน โดยไม่คำนึงถึงวันฮารีรายอของพี่น้องมุสลิม เหมือนเป็นการสกัดกั้น กลั่นแกล้งคนไทยที่มีความตื่นตัวทางประชาธิปไตย จึงขอเรียกร้องให้เลื่อนวันเลือกตั้งเป็นวันหยุดราชการ

นายชัยธวัช กล่าวว่าประชาชนคาดหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ยิ่งใกล้วันประชาชนยิ่งไม่เชื่อว่าจะดำเนินการเลือกตั้งไปอย่างเสรี ทั้งการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การพิมพ์บัตร และการรายงานผลคะแนนอย่างเรียลไทม์

นายสุขุมพงศ์ กล่าวว่า หาก กกต.ไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขอเตือนว่าความผิดที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าให้เกิดอีก ต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

Related Posts

Send this to a friend