POLITICS

‘อารี’ แจงสิทธิตัวประกันกลับถึงไทยรับเงินสงเคราะห์ 2.5 หมื่นบาท

‘อารี’ แจงสิทธิตัวประกันกลับถึงไทยรับเงินสงเคราะห์ 2.5 หมื่นบาท พร้อมกรอกฟอร์มขอรับสิทธิทางอิสราเอลด้วย เผย ‘พิพัฒน์’ ฝากยินดี-ให้กำลังใจแรงงานไทยและครอบครัว

วันนี้ (30 พ.ย. 66) เวลา 14:26 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ก่อนรอรับแรงงานไทยที่ได้รับการปล่อยตัวจากฉนวนกาซาชุดแรก 17 คน ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายอารี กล่าวถึงการเยียวยาตัวประกันชาวไทยตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากรัฐบาลไทยว่า แรงงานไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จะได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 15,000 บาท และได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ อีก 10,000 บาท รวมเป็น 25,000 บาท

ส่วนการเยียวยาตัวประกันชาวไทยจากรัฐบาลอิสราเอลนั้น นายอารี เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากทางการอิสราเอล ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยรวมล้านกว่าบาท ส่วนตัวประกันนั้น คาดว่าจะได้รับสิทธิเช่นกัน เพราะได้รับความทุกข์ทรมานหลายวัน

นอกจากนี้ นายอารี ยังกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของตัวประกัน โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ฝากย้ำให้กำลังใจ และยินดีกับตัวประกันและครอบครัวที่ได้กลับประเทศ ซึ่งเสมือนได้ชีวิตใหม่

Related Posts

Send this to a friend