POLITICS

ศาล รธน.วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะ เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ 6 เม.ย.2560 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ พล.อ.ประยุทธ์​ จึงยังเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ครบ 8 ปีตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้อง

วันนี้ (30 เม.ย. 60) ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 6:3 เห็นว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะ เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ 6 เม.ย.2560 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ และเป็นไปตามบทเฉพาะกาลของ มาตรา 264 พล.อ.ประยุทธ์​ จึงยังเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ครบ 8 ปีตามมาตรา 158(4) ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตามที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้อง นับตั้งแต่ 6 เม.ย.2560 ถึงวันที่ 24 ส.ค.2565 ที่มีการยื่นคำร้อง พล.อ.ประยุทธ์​ จึงยังเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ครบ 8 ปี

ส่วนการเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อ 24 ส.ค.2557 ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตาม รธน.2560 เพราะได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัตแห่งชาติไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร

Related Posts

Send this to a friend