POLITICS

นายกฯ ชวนเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 ช่วยผู้ประกอบการ OTOP สร้างรายได้

นายกฯ เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันนี้ (30 พ.ค. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทย อาทิ

กระเป๋าลงยาสีนพเก้า จากจังหวัดนนทบุรี แจกัญน้ำเต้าเพ็ญลายดอกรวงผึ้ง จากจังหวัดเชียงใหม่ ชุดผอบบรรจุพระธาตุถมเงิน จังหวัดนนทบุรี เรือจำลองไม้สักทอง จังหวัดชลบุรี ผ้าไหมลายไทลื้อโบราณ จังหวัดน่าน ผ้าไหมลายทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ้ามัดหมี่ยกดอก จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยเที่ยวงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ณ บริเวณโถงตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ โดยการสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้า

ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ ให้กับชุมชน รวมถึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะในการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้มีพบปะและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP อย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้า OTOP 3-5 ดาว OTOP ศิลปิน OTOP Trader OTOP ชวนชิม First Lady โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรม การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดง วัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมจับรางวัลชิงโชค ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน มาร่วม ช้อป ชิม ชม ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารและรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานได้ทาง Facebook fanpage : กรมการพัฒนาชุมชน/OTOP TODAY เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสทางการผลิต สร้างช่องทางการตลาด และสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend