POLITICS

กกพ. เผย โอกาสเห็นค่าไฟปี 66 กลับไปต่ำกว่า 4 บาท/หน่วย เป็นเรื่องยาก

กกพ. เผย โอกาสเห็นค่าไฟปี 66 กลับไปต่ำกว่า 4 บาท/หน่วย เป็นเรื่องยาก ส่วนแนวโน้มค่าไฟ พ.ค.- ส.ค. 66 จะมีความชัดเจนเดือน มี.ค.นี้

วันนี้ (30 ม.ค. 66) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.อยู่ระหว่างรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ทั้งราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) , กำลังการผลิตก๊าซจากอ่าวไทย , อัตราค่าเงินบาท , ความต้องการใช้ไฟฟ้า และปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ มาประกอบการพิจารณาคำนวณต้นทุนค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 2566 คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือน มี.ค.นี้

โฆษก กกพ. กล่าวว่า หากสมมติฐานต่างๆ ไม่เปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณ์ในงวดก่อน อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศจะอยู่ในระดับประมาณ 5.2407 บาท/หน่วย ซึ่งจะเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศ หากภาครัฐไม่มีนโยบายกำหนดให้ กกพ.คำนวนอัตราค่าไฟฟ้าเป็น 2 กลุ่มเหมือนช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566

“ในระยะสั้น โอกาสที่จะเห็นอัตราค่าไฟฟ้าปี 2566 กลับไปต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วย คงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยยังไม่เป็นไปตามแผน อีกทั้งต้นทุนราคาพลังงานยังทรงตัวในทิศทางขาขึ้น แต่หากกำลังการผลิตก๊าซจากอ่าวไทยเพิ่มขึ้น และราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) อ่อนตัวลง ก็มีโอกาสที่ค่าไฟฟ้าจะทยอยปรับลดลงได้ในช่วงปลายปี 2566 หรือต้นปี 2567” โฆษก กกพ. กล่าว

Related Posts

Send this to a friend