POLITICS

ส.ส.ก้าวไกล วอนรัฐดูแลลูกจ้างกรมอุทยานฯ กว่า 8 แสนคน ถูกเอาเปรียบ

ส.ส.ก้าวไกล วอนรัฐดูแลลูกจ้างกรมอุทยานฯ กว่า 8 แสนคน ถูกเอาเปรียบ แนะเร่งแก้ ข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์

วันนี้ (29 ธ.ค. 65) นายมานพ คีรีภูวดล นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมกันแถลงกรณี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรียกรับส่วยจากผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งส่งรายเดือนและประจำปีงบประมาณ และส่งส่วยเพื่อรักษาตำแหน่ง

นายสุเทพ กล่าวว่าขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่องการจ้างเหมาช่วงที่ไม่เป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ จำนวนกว่า 8 แสนคน ที่เป็นแรงงานรับเหมาช่วงของหน่วยงานราชการในขณะนี้ อาทิ จ้างงานราคาถูกและไม่มีสวัสดิการใดๆ

ด้าน นายประเสริฐพงษ์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานที่ล้มเหลว และขอเรียกร้องให้ สตง. ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลกรมอุทยานแห่งชาติฯ นอกจากนี้ ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ติดตามแก้ไขปัญหาพื้นที่การบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วย

ขณะที่ นายมานพ กล่าวว่าที่ผ่านมาทราบว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ในกรมอุทยานฯ หากใครต้องการอยู่ในตำแหน่งสูงๆ ก็ต้องจ่ายเงินที่เรียกเป็นกิโลกรัม โดย 1 กิโลกรัมเท่ากับ 1 ล้านบาท เรียกเก็บตั้งแต่ 5 แสน- 20 ล้านบาท โดยเฉพาะอุทยานฯ ทางทะเลที่ทำเงินเป็นจำนวนมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยเร่งกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ต่างๆ

Related Posts

Send this to a friend