POLITICS

หมอระวีวอน เคารพคำวินิจฉัยศาล รธน.ยัน หากคำร้องถูกตีตก ไม่คิดยื่นใหม่

หมอระวีวอนทุกฝ่ายเคารพคำวินิจฉัยของศาล รธน.ยัน หากคำร้องถูกตีตก ไม่คิดยื่นใหม่แล้วถึงยังมีช่องให้ทำได้

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ ในวันพรุ่งนี้(30 พ.ย.)ว่า 105 ส.ส.และ ส.ว.ได้ร้องไป 2 ประเด็น ไม่ใช่ประเด็นเดียว ก็คือ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และ 94 หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งทางออกอาจจะวินิจฉัยว่า เห็นด้วยทั้ง 2 ประเด็น หรือไม่เห็นด้วยทั้ง 2 ประเด็น หรืออาจจะเห็นด้วยประเด็นใด ประเด็น เพราะฉะนั้นคำวินิจฉัยสามารถเป็นไปได้ทุกทาง แต่ไม่ว่าจะออกมาอย่างไร จะถือว่าจุดเปลี่ยนการเมืองไทย

“ถ้าออกมาว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมร้องไป ผมก็พร้อมยอมรับคำวินิจฉัยของศาล และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด สงครามจบนับศพทหารได้ ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่าง 5 วัน ก่อนนายหรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ผมจะไม่ใช้สิทธิตรงนั้นแล้ว ส่วนฝั่งตรงกันข้ามที่เห็นด้วยกับระบบหารด้วย 100 หากคำวินิจฉัยของศาลออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่พวกพ้องตัวเองคิด ก็ขอให้ยอมรับคำวินิจฉัยดังกล่าว เหมือนผมด้วย” นพ.ระวี กล่าว

ส่วนอาจจะมีการแก้รัฐธรรมนูญกลับไปเป็นใบเดียว นพ.ระวี กล่าวว่า น่าจะเป็นเพียงกระแสข่าว ตนเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นใด แต่สุดท้ายก็คงต้องไปดูในอนาคตภายหลังคำวินิจฉัยของศาลออกมาอีกครั้งหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend