POLITICS

นายกฯ ห่วงปุ๋ยขาด กระทบความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ (29 มี.ค. 65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดูแลปัญหา บรรเทาภาระของประชาชนให้มากที่สุด โดยได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ สำรวจปริมาณปุ๋ยที่มีในสต๊อก และการจัดหาปุ๋ยเพิ่มเติมให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยยังมีไม่พอต่อความต้องการของเกษตรกร ประกอบกับราคาปุ๋ยสูงขึ้นจากหลายปัญหา โดยที่ไทยยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีที่เป็นอาหารพืช และปุ๋ยยูเรียได้เอง เพราะไม่มีวัตถุดิบ ต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลก

นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้ดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด ที่เหมาะกับสภาพดินและความต้องการของพืช และเร่งการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เสริมให้ประชาชนใช้ เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ร่วมกับอีกหลายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ทั้งมาตรการด้านพลังงาน และมาตรการช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนประเด็นราคาปุ๋ย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานงานกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจนำเข้า หาทางนำเข้าเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend