POLITICS

‘ณัฐชา’ หวังทุกพรรคร่วมดัน ‘บำนาญถ้วนหน้า’ ให้สำเร็จในปีนี้

‘ณัฐชา’ หวังทุกพรรคร่วมดัน “บำนาญถ้วนหน้า” เพิ่มรายได้ผู้สูงอายุจากหลักร้อยเป็นหลักพันให้สำเร็จในปีนี้

วันนี้ (29 ก.พ. 67) ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สส.กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ.สวัสดิการสังคม กล่าวในการนำเสนอรายงานผลการพิจารณาเรื่องสิทธิบำนาญพื้นฐานประชาชน ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า ประเด็นการปรับเกณฑ์บำนาญประชาชนเป็น 3,000 บาทถ้วนหน้า เคยมีการเสนอเข้ามาในช่วงก่อนยุบสภาชุดที่แล้ว แต่หลังยุบสภาประเด็นนี้เงียบหายไป ซึ่งในสภาชุดนี้ กมธ.สวัสดิการสังคม เห็นถึงความสำคัญของปัญหาเพราะปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็น 12 ล้านคน สวนทางกับรายได้และสภาวะเศรษฐกิจ จึงหยิบยกมาศึกษาหาแนวทางปรับเกณฑ์บำนาญพื้นฐานเพิ่ม โดยไม่มีธงระบุว่าบำนาญพื้นฐานควรจะเป็นเท่าไร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบันไม่เคยมีการพูดถึงการปรับเกณฑ์เลย ยังคงอยู่ที่ 600, 700 และ 800 บาท แบบขั้นบันไดมาตลอด จนมาสู่รายงานฉบับนี้ที่ทุกพรรคการเมืองใน กมธ.มาพูดคุยกันด้วยเป้าเดียวกันว่า ต้องปรับเกณฑ์จากหลักร้อยเป็นหลักพันให้ได้ ส่วนควรเป็นเท่าไร บริหารจัดการอย่างไร พวกเราอยากให้เป็นผลงานของรัฐสภาชุดนี้ในการพิจารณาร่วมกันทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จ โดยรายงานฉบับนี้ศึกษาการปรับเกณฑ์บำนาญแล้ว ข้อเสนอเบื้องต้นอยู่ที่ 1,200 บาทถ้วนหน้าซึ่งจะไม่กระทบงบของหน่วยงานใดเลย

“ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงส่งเสียงผ่านมายัง สส.ทุกคน ในที่นี้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ลำบากเหลือเกิน วันนี้เสียงสะท้อนนี้จะได้สะท้อนในที่ประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกันในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังคณะรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีจะได้จารึกในประวัติศาสตรว์ว่าท่านเป็นคนปรับเกณฑ์บำนาญผู้สูงอายุจากหลักร้อยเป็นหลักพันในปี 67”

“การอภิปรายของผมในวันนี้ขอปลดตัวเองจากทุกอย่าง ไม่มีพรรคการเมือง และไม่มีธงเพื่อปรับเกณฑ์รายได้ให้พี่น้องประชาชนให้ได้ ผมจึงนำเสนอร่างนี้ 1,200 บาท แม้ก่อนหน้านี้ทุกคนอาจจะได้ยินการหาเสียงของผมในการผลักดันบำนาญถ้วนหน้า 3,000 บาทมาตลอด ดังนั้น เสนอเสร็จทัวร์ลงแน่ แต่ต้องยอมเพราะบันไดก้าวแรกเล็กๆ ตรงนี้จะเป็นก้าวที่สำเร็จในอนาคต ผมยอมเพราะจะเป็นก้าวแรกให้ประชาชนมีรายได้ใหม่ได้เร็วที่สุด”

ณัฐชา กล่าวทิ้งท้ายว่า หลังการอภิปรายในวันนี้ อยากให้เพื่อนสมาชิกกลับไปที่เขตของท่าน บ้านของท่านเพื่อพูดคุยให้เป็นเสียงเดียวกันอย่างตกผลึกในสังคมว่าบำนาญพื้นฐานประชาชนคือก้าวแรกในการเพิ่มขึ้นของรายได้ผู้สูงอายุ

Related Posts

Send this to a friend