POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2566

‘ศักดิ์สยาม’ ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ณ จุดอำนวยความสะดวกประชาชน เทศบาลตำบลคลองไผ่ ถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีที่มีประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในช่วงปีใหม่นี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อความสุขทุกการเดินทางของคนไทย จึงได้กำหนดนโยบายอำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ ภายใต้นโยบาย “ส่งพี่น้องฉลองปีใหม่ 2566 ถึงที่หมายทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย”

โดยการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนตลอดเส้นทาง เตรียมความพร้อม กำกับดูแลการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการเดินทางให้แก่ประชาชนทราบล่วงหน้า โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

โดยเปิดให้บริการฟรีชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว – อำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว (วันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2565 เดินทางขาออก และวันที่ 1 – 4 มกราคม 2566 เดินทางขาเข้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยการเตรียมประตูทางออกฉุกเฉินมอเตอร์เวย์ จำนวน 11 จุด ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เตรียมอุปกรณ์และรถฉุกเฉิน ตั้งจุดอำนวยการบริหารจราจร จุดคัดกรองรถเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 จุดให้บริการห้องน้ำบริเวณ Rest Area และติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองไผ่

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจร เพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “M Traffic” ของ ทล. และมีสติในการเดินทาง เมาไม่ขับ หากอ่อนเพลียหรือง่วงสามารถแวะพัก ณ จุดบริการประชาชนได้ทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับฟังบรรยายสรุปมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปี 2565 มีอุบัติเหตุ จำนวน 46 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 43 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 16 ราย หน่วยงานในพื้นที่จึงได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้สโลแกน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยแบ่ง การดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2566 โดยมี 3 แนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ 1) การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 2) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ 3) การรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา และผ่านไปยังจังหวัดในภาคอีสานด้วยความสะดวกและปลอดภัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานในพื้นที่ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถบริหารจัดการการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ป้องกัน ลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย โดยเป็นการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่และเสริมสร้างความร่วมมืออันดี

จากการตรวจสภาพการจราจรทางอากาศพบว่า สถานการณ์เดินทางของประชาชนในภาพรวมยังคล่องตัว แต่มีการชะลอตัวบริเวณหน้าด่านบริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (M9) ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 รวมถึงบริเวณทางเชื่อมทางโค้ง เนิน และบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ที่จะเปิดให้ใช้งานชั่วคราวฟรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 การบริหารจัดการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมรองรับการเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1) มอบหมายกรมทางหลวงเตรียมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถตลอดเส้นทาง และ 2) มอบหมายกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไม่มีความจำเป็นงดวิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ขับขี่ในช่องทางขวา และไม่ขับแซงกัน พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend