POLITICS

คกกปจริยธรรมสภาฯ เตรียมนับหนึ่ง ถกปมร้องเรียนจริยธรรม ส.ส. และกมธ.

คณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ เตรียมนับหนึ่ง ถกปมร้องเรียนจริยธรรม ส.ส. และกรรมาธิการ

วันนี้ (28 พ.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุม
พิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และกรรมาธิการ ประกอบไปด้วย

เรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่ควบคุม กำกับบุคคลดังกล่าว หลังจากได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการฯ เห็นว่าข้อเท็จจริง มีความครบถ้วนเพียงพอต่อการวินิจฉัยแล้ว และจะได้นัดประชุมเพื่อวินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง อาจทำคำแถลงการณ์เป็นหนังสือสรุปความเห็นของตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการก่อนการวินิจฉัยได้ โดยให้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธินี้

ขณะที่เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบจริยธรรมนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร และกรณีที่นายพีระวิทย์ ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำบังคับในคดีแพ่ง คณะกรรมการฯ มีมติยุติเรื่องร้องเรียน เนื่องจากนายพีระวิทย์ สิ้นสุดสมาชิกภาพความเป็น ส.ส. แล้ว

ส่วนการกำหนดวันพิจารณาครั้งแรกในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 และ ส.ส. นครพนม พรรคภูมิใจไทย กรณีครอบครองที่ดินบริเวณป่าดงพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม หลังจากรับเรื่อง กรรมการฯ ให้นายศุภชัย ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาเรื่องร้องเรียนขณะนี้ นายศุภชัยได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการฯ แล้ว

คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดวันพิจารณาครั้งแรก โดยให้การประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปเป็นวันพิจารณาครั้งแรกของเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบวันพิจารณาครั้งแรกตามระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมฯ ข้อ 26 วรรคสอง ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ ตอบคำถามสื่อมวลชน กรณีนายสุชาติ ตันเจริญ ส.ส. ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 ถูกกล่าวหาว่า ตบศีรษะ นายวรรณา รอดพิทักษ์ หรือ ส.จ.เปี๊ยก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฉะเชิงเทรา จนถึงขั้นเข้าแจ้งความ จะมีการพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมสภาฯ หรือไม่ นายชวน ชี้แจงว่า จะต้องมีผู้ร้องเข้ามาร้องเรียนก่อน ถึงจะดำเนินการพิจารณาได้

Related Posts

Send this to a friend