POLITICS

ก.เกษตรฯ ร่วมจัด ‘พืชสวนโลก’ ที่ เนเธอร์แลนด์ ยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพพืชสวนไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน Thailand National Day และงานสัปดาห์ประเทศไทยในงานมหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere ที่เนเธอร์แลนด์ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมโชว์ศักยภาพพืชสวนไทยสู่สายตาชาวโลก พร้อมเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในไทย ที่ จ.อุดรธานี ในปี 2569 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Thailand National Day และกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นการโชว์ศักยภาพด้านพืชสวนไทยสู่สายตาชาวโลก โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดงาน ได้แก่ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงาน

“ไทยเคยจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกมาแล้ว เมื่อปี 2545 และเข้าร่วมงานที่เนเธอร์แลนด์จัดขึ้นเป็นครั้งที่4 แล้วในทุก 10 ปี ถือเป็นโอกาสสำคัญของไทย โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และ อาหารในอนาคต ที่ไทยมีนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ในงานนี้จึงให้ความสำคัญกับพืชอาหารที่มาแทนเนื้อสัตว์ อย่างเช่นเห็ดแครง และจิ้งหรีด กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งกระทรวงเกษตรก็ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ส่งออกด้วย” ดร.เฉลิมชัย กล่าว 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งาน Thailand National Day หรืองานเสมือนวันชาติไทย จัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ช่วงเช้า ณ บริเวณ Main Stage ภายในงาน The International Horticultural Expo (Expo 2022 Floriade Almere) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน และได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเมือง Almere และ Commissioner General ของงาน Expo 2022 Floriade Almere กล่าวต้อนรับ พร้อมมีพิธีเชิญธงชาติไทย พร้อมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมไทย และการนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชม Pavilion ของประเทศ และองค์กรต่างๆ 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเชิญชวนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2569 – เดือนมีนาคม 2570 ณ จังหวัดอุดรธานี อย่างเป็นทางการ

“ในงานที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ จ.อุดรธานี อาจเป็นงานระดับ B แต่เชื่อมั่นว่าจะยิ่งใหญ่ ก่อนที่จะจัดใหญ่ในปี 2572 ที่ จ.นครราชสีมา เชื่อมั่นว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย” ดร.เฉลิมชัยกล่าว

นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง“New selection for good health” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผัก นำเสนออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย คือ ต้มยำกุ้ง ซึ่งมีพืชผักไทยเป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก หอมแดงมะนาว ผักซีฝรั่ง ต้นผักชี และเห็ดฟางและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของชาวยุโรปที่รักสุขภาพ ได้แก่ Plant based meat โดยใช้เห็ดแครงเป็นพืชทดแทน เนื้อสัตว์ ซึ่งเห็ดแครงเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งณ บริเวณอาคาร Thailand Pavilion อีกด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดงาน Floriade เป็นครั้งที่ 4 ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีมาตลอดระยะเวลา 418 ปี และเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอนวัตกรรม ด้านการเกษตร อาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีไทยมาเผยแพร่สู่สายตาประชาคมโลก ผ่านแนวคิด TRUST Thailand และแนวคิดย่อย 3S คือ Safety Security และSustainability 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พร้อมทั้งนำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG model และ Smart city ผ่านโครงการBangkok Green Project ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการ และความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยได้ที่อาคาร Thailand Pavilion ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมแล้ว 166,395 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565) หรือสามารถเข้าชมนิทรรศการแบบเสมือนจริงได้ทาง www.thailandfloriade2022.com

Related Posts

Send this to a friend