POLITICS

‘วันนอร์’ ย้ำไม่มีเหตุให้ลาออกประมุขนิติบัญญัติ เร่ง ‘ก้าวไกล’ เคลียร์รองประธานสภาฯ-ผู้นำฝ่ายค้านฯ

วันนี้ (27 ก.ย. 66) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ณ อาคารรัฐสภา ถึงกรณีการเสนอแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร หลังพรรคก้าวไกลเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เสร็จสิ้นแล้วว่า รับทราบแล้วว่า หัวหน้าพรรคก้าวไกล จะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหลังจากนี้ จะรอผลการประชุมของพรรคก้าวไกล และจะประสานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าพรรคก้าวไกล ดำเนินการจัดการประชุมต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว และพรรคการเมืองของผู้นำฝ่ายค้านฯ จะต้องไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ ก่อน เมื่อขั้นตอนต่างๆ เสร็จสิ้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก็จะทูลเกล้าฯ เสนอชื่อ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการโปรดเกล้าฯ ต่อไป

นายวันมูหะมัดนอร์ ตอบว่า ขั้นตอนดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลา เรียบร้อยเมื่อใดก็สามารถดำเนินการได้ทันที แต่พรรคก้าวไกลจะต้องแจ้งผลการประชุมการเลือกหัวหน้าพรรค ภายใน 15 วัน เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบความถูกต้อง และรอผลความชัดเจนในตำแหน่งของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยหวังว่าพรรคก้าวไกลจะดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพราะบทบาทผู้นำฝ่ายค้านฯ มีภารกิจหลายอย่าง ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน และการเป็นกรรมการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ

นายวันมูหะมัดนอร์ ยังชี้แจงอีกครั้งถึงกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่จะลาออกจากตำแหน่ง ว่า ไม่เป็นข้อเท็จจริง เพราะภารกิจใดที่ตนเองได้รับมอบหมายก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่สุดความสามารถ แต่หากไม่สามารถทำได้ ตนเองก็ไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่ง และขณะนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นใดๆ จึงยังเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองและประชาชนต่อไป

นอกจากนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวถึงการพิจารณาตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะว่า ได้รับรายงานจากนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองแล้ว ซึ่งประธานทั้ง 35 คณะ ลงตัวเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำหน้าที่ได้ เพราะรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะไปทำหน้าที่กรรมาธิการแต่ละคณะตามสัดส่วนพรรคการเมืองหลายกรรมาธิการยังไม่เรียบร้อย จึงขอให้พรรคการเมือง เร่งแบ่งกรรมาธิการภายในพรรคการเมือง เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับรองและเข้าสู่การกระบวนการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และตำแหน่งอื่นๆ ของกรรมาธิการต่อไป

ส่วนกำหนดการเดิมที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะให้กรรมาธิการต่างๆ ประชุมนัดแรก ในวันพรุ่งนี้ (28 ก.ย. 66) เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกรรมาธิการนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า หากรายชื่อต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับรองการเป็นสมาชิกได้ทันที แต่หากยังไม่เรียบร้อย ก็หวังว่า ในสัปดาห์หน้าจะแล้วเสร็จ

Related Posts

Send this to a friend