POLITICS

เรือนจำ เผยฯ ไผ่ จตุภัทร์ ติดโควิด-19

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ผลตรวจ ATK และ RT-PCR ทนายอานนท์ นายเวหา และไผ่ จตุภัทร์ พบ 2 รายผลเป็นลบ ส่วนไผ่ จตุภัทร์ มีผลบวก ติดเชื้อโควิด-19 ส่งตัวรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ และการควบคุมดูแลตัวผู้ต้องขังที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองโดยแบ่งเป็น กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายสิริชัย นาถึง หรือนิว นาย Sam Samart หรือแซม สาแมท นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนายชาติชาย แกดำ นั้น  

แพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า นายพริษฐ์ฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่องช่วยเหลือตนเองได้ หายใจปกติไม่มีเหนื่อยหอบ ไม่มีไอ ไม่มีเจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก พักหลับได้ดี สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง แพทย์ให้การรักษาตามอาการ ในส่วนของนายสิริชัยฯ รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักได้ รับประทานอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ นายพรหมศรฯ รู้สึกตัวดี ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้ นายแซมฯ รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ มีน้ำมูกเล็กน้อย สามารถนอนหลับพักได้ รับประทานอาหารได้ปกติ ขับถ่ายปกติ แพทย์ให้การรักษาตามอาการ นายภาณุพงศ์ฯ รู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยสีหน้าสดใส ยิ้มแย้มพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ เจ็บคอ ไม่มีปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ นอนหลับพักผ่อนได้และนายชาติชายฯ รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ รับประทานอาหารได้ ขับถ่ายปกติ โดยผู้ต้องขังทั้งหมดมีสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจาก นายสมบูรณ์ ศิลา ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง รายงานผลการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขัง 3 ราย ที่ยังอยู่ในการควบคุมของทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ประกอบด้วย นายอานนท์ นำภา นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา และนายเวหา แสนชนชนะศึก โดยได้ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ทั้งในรูปแบบ ATK และ RT-PCR ทั้ง 3 ราย เพื่อยืนยันเพื่อความถูกต้องชัดเจน เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงสูง โดยปรากฏผลตรวจเป็นลบ 2 ราย และมีผลเป็นบวก 1 ราย คือ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดเผยว่า นายจตุภัทร์ฯ ขณะถูกควบคุมตัวที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  ดึงสายกล้องวงจรปิด จนทำให้ทรัพย์สินราชการเสีย จำนวน 2 ครั้ง และขณะนี้ได้ดำเนินการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend