POLITICS

นายกฯ รับ หารือ ‘พิชัย‘ ก่อนประชุมด้านเศรษฐกิจเย็นนี้ ย้ำ ไม่อยากใช้คำว่า ครม. เศรษฐกิจ

วันนี้ (27 พ.ค. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นที่จะพูดคุยใน ครม.เศรษฐกิจวันนี้ ว่า เมื่อวานนี้ก็ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกันกับนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถึงประเด็นที่จะพูดคุยกันในเย็นวันนี้ ซึ่งจะต้องรอผลหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก็ต้องให้เกียรติคณะกรรมการท่านอื่นด้วย เพราะไม่ได้เป็นการสั่งการ แต่มาพูดคุยว่ามีความคิดเห็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะอย่างไร ถ้าให้ข้อมูลก่อนจะไม่เหมาะสม

สำหรับในเบื้องต้น จะเป็นมาตรการระยะสั้นก่อนหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมวันนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และไม่อยากใช้คำว่า ครม. เศรษฐกิจ แต่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ย้ำว่า ขอฟังความคิดเห็นก่อนว่าเป็นอย่างไร ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นมาตรการหรือไม่

ส่วนมีมาตรการในใจแล้วหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบรายละเอียด พร้อมระบุว่า เป็นไปตามที่พูดไปแล้ว

Related Posts

Send this to a friend