POLITICS

มิ่งขวัญ เสนอนโยบายแก๊สเพื่อประชาชน ลดเหลือ 250 บาทต่อถัง ทำแน่หาก ‘ประวิตร’ เป็นนายกฯ

วันนี้ (27 มี.ค.66) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานโยบายพรรคพลังประชารัฐ นำเสนอแนวนโยบายลดราคาแก๊สเพื่อประชาชน โดยกล่าวถึงปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงในรอบ 24 ปี ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาแก๊สในครัวเรือน ย้อนไปเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.57 กพช.ยกเลิกคุมราคาแก๊สที่กำหนด 10 บาทต่อกิโลกรัม ณ โรงแยกแก๊ส ทำให้ราคาแก๊สลอยขึ้น ต่อมาวันที่ 7 ม.ค.58 กบง.ยอมให้โรงแยกแก๊สปรับราคา LPG จาก 10 บาทเป็น 15 บาท มีผลตั้งแต่ 2 ก.พ.58 จากนั้นรัฐบาลเริ่มใช้กองทุนน้ำมันอุดหนุน โดยคุมราคาปลายทาง ต่อมาวันที่ 31 ก.ค.60 กบง.เปิดเสรีธุรกิจแก๊ส LPG เต็มรูปแบบ ทำให้ราคาต้นทางขึ้นไม่หยุด รัฐต้องเอาภาษีกองทุนน้ำมันจำนวนมากไปอุดหนุน

จนทำให้เดือน เม.ย.-ก.ย.65 กองทุนน้ำมันมีหนี้มหาศาล ติดลบ 124,602 ล้านบาท จึงปรับราคาแก๊สหุงต้มขึ้นกิโลกรัมละ 1 บาททุกเดือน หรือ 15 บาทต่อถัง จากนั้นวันที่ 16 ส.ค.65 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เสนอให้รัฐบาลกู้เงิน 150,000 ล้านบาท เพื่ออุดหนี้กองทุนน้ำมัน และหนี้นี้จะกลายเป็นหนี้สาธารณะ

ล่าสุดวันที่ 1 มี.ค.66 รัฐปล่อยให้แก๊สหุงต้ม ขึ้นเป็น 423 บาทต่อถัง ตรึงราคานี้จนถึง 30 มิ.ย.66 หรือจนถึงหลังเลือกตั้ง พร้อมเปิเผยราคาขายปลีกแก๊ส LPG เดือน เม.ย.-ธ.ค.65 ระบุว่าหากไม่ตรึงราคา จากนี้จะเกิดการลอยตัวตามขั้น ทำให้สิ้นปี 66 ราคาสูงถึง 513 บาทต่อถัง ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นอีก

พร้อมเสนอรื้อและปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม และเกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของรัฐอย่างถูกต้อง โดยลดราคาแก๊ส 1 ถัง 15 กิโลกรัม จาก 423 บาท เหลือ 250 บาท ซึ่งลดลง 173 บาท

ซึ่งจากข้อมูลกระทรวงพลังงาน ปี 2565 คนไทยใช้แก๊สหุงต้ม ปีละประมาณ 2,087 ล้านกิโลกรัม ดังนั้นงบประมาณที่ใช้อุดหนุน ระยะเวลา 1 ปีคือ 11.53 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท

จากข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเมื่อปี 2561 เปิดเผยว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย หลังจากเปลี่ยนระบบสัญญาสัมปทานสู่ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต จะทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่ได้ ลดลง จาก 279-324 บาทต่อล้านบีทียู เหลือ 172 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งจะทำให้รายได้กลับสู่ภาครัฐมากขึ้น 24,000 ล้านบาทต่อปี

นายมิ่งขวัญ ทิ้งท้ายว่า เมื่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นนายกรัฐมนตรี จะไฟเขียวนโยบายนี้ และถูกบรรจุอยู่ในวาระเร่งด่วน ราคาแก๊สประชาชน 1 ถัง 15 กิโลกรัม ต้องลดเหลือ 250 บาท โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการดูแลแก๊ส น้ำมัน และพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

Related Posts

Send this to a friend