POLITICS

นศ. – ศิษย์เก่า ‘อุเทนถวาย’ ร้อง วันนอร์-ชวน ทบทวน พ.ร.บ.จุฬาฯ 2551

นักศึกษา- ศิษย์เก่า ‘อุเทนถวาย’ รวมตัวทำกิจกรรมหน้าสภา ร้อง ‘วันนอร์-ชวน’ ทบทวน พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 หวังแก้ปัญหาย้ายสถานศึกษา

วันนี้ (27 ก.พ. 67) เวลา 15:30 น. ที่อาคารรัฐสภา กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย และคณะอาจารย์อุเทนถวาย เดินทางจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายชวน หลีกภัย สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้สภาฯ วินิจฉัยทบทวนพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ปัญหาการถูกย้ายสถานศึกษา

ทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมได้รวมตัวกันที่บริเวณลานประชาชนฝั่ง ถ.ทหาร และจัดกิจกรรมปราศรัยบริเวณดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพ หลายร้อยนาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภา อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการรักษาความปลอดภัย มีการตั้งจุดตรวจอาวุธบริเวณทางเข้า

ขณะที่ เวลา 16:30 น. นายทักษิต เรียบร้อย นายกสโมสรนักศึกษาอุเทนถวาย และนายสมชัย ไตรพิทยากุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวาย เป็นตัวแทนเข้ายื่นหนังสือบริเวณศาลาแก้ว โดยมี นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือ

ด้านนายทักษิต กล่าวว่า กลุ่มนักศึกษาอุเทนถวาย สมาคมศิษย์เก่า และคณะอาจารย์อุเทนถวาย เรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎร วินิจฉัย ทบทวน พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ในมาตรา 13 ที่บัญญัติว่า ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงมาตรา 16 ที่บัญญัติ ว่า มหาวิทยาลัยมีอำนาจ และหน้าที่กระทำการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่าให้เช่า ซึ่งพวกตนมองว่าก่อนหน้านี้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้มีการระบุไว้แต่ได้มีการแก้ไขให้อำนาจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาบริหารจัดการหาผลประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งให้ใช้ในการศึกษาเท่านั้น

จากนั้นกลุ่มนักศึกษานักศึกษาอุเทนถวาย ยังคงนั่งทำกิจกรรมที่บริเวณลานประชาชน และผลัดกันขึ้นปราศรัยเกี่ยวกับสถานศึกษา ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลา 18:00 น.

Related Posts

Send this to a friend