POLITICS

‘อารี’ แจง คลาดเคลื่อน! ปมแรงงานรับเงินชดเชยแล้วจะไม่ได้กลับอิสราเอลอีก

‘อารี’ แจงปมแรงงานรับเงินชดเชยแล้วจะไม่ได้กลับอิสราเอลอีก บอกเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยันพร้อมรับคนไทยกลับประเทศทุกคน

วันนี้ (26 ต.ค. 66) นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนรับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 7 รายจากประเทศอิสราเอลกลับไทยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย มี 5 ราย ที่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งจะได้เบี้ยตอบแทนตามเงื่อนไข โดยแรงงานไทยที่กลับมาวันนี้ทั้งที่เป็นผู้เสียชีวิต และยังมีชีวิตอยู่ กระทรวงแรงงานจะให้เงินชดเชยรายละ 15,000 บาท โดยในช่วงบ่ายตนเองจะหารือกับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ที่แรงงานไทยควรจะได้รับ โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาแล้ว 4,000 กว่าราย คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะเดินทางกลับมา 8,000-9,000 รายตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ

ส่วนสถานการณ์ในอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีผลต่อการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต และการที่นายจ้างอิสราเอลสร้างแรงจูงใจ เพิ่มเงินจ้างให้กับแรงงานก็เป็นสิทธิของเขา แต่ขึ้นอยู่กับแรงงานของเราด้วย ทั้งนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการติดตามเงินค่าจ้างของแรงงานที่ยังไม่ได้รับ โดยจากการสอบถามแรงงานไทยที่กลับมาแล้ว จำนวน 100 คน 70 คนอยากกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกเพราะเขามีภาระหนี้สิน เพียงแต่ทางการไทยต้องการให้แรงงานกลับมาเพื่อตั้งหลักก่อน สำหรับแรงงานที่ไม่ประสงค์กลับไปอีก กระทรวงแรงงานจะหาอาชีพที่ถนัด และออกมาตรการช่วยเหลือตามที่นายกรัฐมนตรีเคยบอกไว้ เช่น การให้ธนาคาร ธ.ก.ส. และออมสินปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ขึ้นอยู่กับแรงงานว่าจะรับเงื่อนไขนี้หรือไม่ แต้ถือเป็นแรงจูงใจได้ดี

นายอารี ยังได้ชี้แจงถึงประเด็นแรงงานไทยรับเงินชดเชยแล้วจะถูกตัดสิทธิ ไม่ให้กลับไปที่อิสราเอลอีก โดย ยืนยันว่าไม่มี น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หากแรงงานไทยกลับมาแล้วจะกลับไปอีก เราก็ยินดี อยู่ระหว่างประสานกับนายจ้างในอิสราเอลให้ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้กับรายงานไทย เพราะนายจ้าง อยากให้แรงงานไทยกลับ โดยเพิ่มแรงจูงใจเป็นค่าจ้าง ย้ำว่าหากแรงงานไทยมีความประสงค์จะกลับประเทศก็จะรับกลับทุกคน ไม่ได้สิ้นสุดแค่สิ้นเดือนนี้

Related Posts

Send this to a friend