POLITICS

‘เศรษฐา​’ ลั่น​ ยังไม่ได้บอกจะลดกลุ่มเป้าหมายเงินดิจิทัลวอลเล็ต

‘เศรษฐา​’ ลั่น​ ยังไม่ได้บอกจะลดกลุ่มเป้าหมายเงินดิจิทัลวอลเล็ต​ ชี้ ยังไม่สรุปข้อเสนอ 3 ข้อ ขอศึกษาก่อน เผย ยังไม่เคาะวันประชุมครั้งถัดไป

วันนี้ (26 ต.ค. 66) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงความคืบหน้าเรื่องกำหนดการประชุมโครงการดิจิทัล วอลเล็ต ของคณะกรรมการชุดใหญ่ในครั้งถัดไป ว่า ยังไม่ได้สรุปวันประชุม

ส่วนข้อเสนอ 3 ข้อที่มีการเผยแพร่นั้น นายเศรษฐา ระบุว่า เรารับฟังทุกข้อคิดเห็น ไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็ก ๆ แล้วมาตอบทีละข้อ แต่ขอให้มีข้อสรุปทั้งหมดก่อน ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันตลอด วันนี้จะมีการพูดคุยกับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ด้วย ขอให้คอยนิดหนึ่ง ไม่อยากพูดให้แตกย่อยแต่ละข้อ เดี๋ยวจะเกิดความสับสน เพราะเรื่องเหล่านี้ ต้องพูดในองค์รวมทั้งหมด จะได้ทราบถึงความต้องการจริง ๆ และผลกระทบทางด้านงบประมาณ และการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขต่าง ๆ ด้วย

ส่วนแต่ละข้อเสนอจะมีการสอบถามความเห็นของประชาชนก่อนหรือไม่ นายเศรษฐา ระบุว่า ในการลงพื้นที่มีการสอบถามอยู่แล้ว ผมก็ลงพื้นที่ตลอด และลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อถามถึงการลดกลุ่มเป้าหมายลงมา จะมีการตอบสังคมอย่างไรนั้น นายเศรษฐา ระบุว่า ยังไม่ได้ตอบเลยว่าจะลดอะไร ยังไง ผมยังไม่ได้บอกว่าจะลด หรือไม่ให้ ตนเองไม่อยากตอบให้เกิดความสับสน ถ้าอยากจะตอบ ก็ตอบทั้งหมด

Related Posts

Send this to a friend