POLITICS

รู้จัก ‘พวงเพ็ชร ชุนละเอียด’ จากมาดามนครบาล สู่ รมต.ประจำสำนักนายกฯ ดูแลสื่อรัฐ

รู้จัก ‘พวงเพ็ชร ชุนละเอียด’ จากมาดามนครบาล สู่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลสื่อรัฐ

จากโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ไม่พลิกโผ ต้องมีชื่อ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เจ้าของฉายามาดามนครบาล จากการทำหน้าที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร จนได้รับชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ในการเลือกตั้งสภากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทย แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง สส.แต่ชื่อชั้นของ ดร.พวงเพ็ชร หรือ พี่แจ๋น ในวงการเมืองและวงการข่าว ก็เชื่อมั่นได้ว่า หนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกวางตัวไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรี ต้องมี พี่แจ๋น พวงเพ็ชร ชุนชะเอียด อย่างแน่นอน เห็นได้จากบัญชรายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อก็อยู่ในอันดับเกือบท้ายสุด

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด มีชื่อเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่คาดว่าจะมากำกับดูแลสื่อของรัฐ ซึ่งน่าจะได้รับการยอมรับ เพราะ พี่แจ๋น มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ มาตั้งแต่ยุครัฐบาลไทยรักไทย ที่มีนายทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บทบาทของ ดร.พวงเพ็ชร เป็นหนึ่งในผู้ใกล้ชิดที่อยู่เบื้องหลังงานการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย

นอกจากนี้ ดร.พวงเพ็ชร ยังมีความใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัตร ตั้งแต่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องลี้ภัยในต่างประเทศ ดร.พวงเพ็ชร ยังเดินทางไปดูแลที่ต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนกลายเป็นมือการเมืองที่ครอบครัวชินวัตร ไว้ใจมากที่สุดคนหนึ่ง ซึ่งยังมีบทบาทสำคัญทางสายบุญ ที่ทำหน้าที่ทำบุญในวันเกิดให้กับอดีตนายกฯทักษิณ อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยด้วย

ในทางการเมือง ดร.พวงเพ็ชร เริ่มเข้าสู่การเมืองตั้งแต่ปี 2539 แจ้งเกิดในตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดเลย และเริ่มเป็น สส.จังหวัดเลย ในนามพรรคชาติพัฒนา ในปี 2538 ก่อนจะลงเลือกตั้งเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย ในปี 2548 ได้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีหลายกระทรวง โดยต่อมาถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีจากการเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย (บ้านเลขที่ 111) และกลับมาทำงานการเมืองอีกครั้งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในปี 2556 และในปี 2561 ดร.พวงเพ็ชร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักษาชาติ แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรค จึงไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง จึงกลับมาทำงานกับพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้ง สส.ปี 2566

ดร.พวงเพ็ชร จึงเป็นคนทำงานเบื้องหลังทางการเมืองที่สำคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยจนปัจจุบัน

สำหรับประวัติส่วนตัว ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2500 อายุ 66 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา จาก North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Southeastern Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

Related Posts

Send this to a friend