POLITICS

พรรคประชาชาติ เขย่าโครงสร้าง ปรับกรรมการบริหารพรรคครั้งใหญ่

พรรคประชาชาติ เขย่าโครงสร้าง ปรับกรรมการบริหารพรรคครั้งใหญ่ ตั้ง ‘ทวี สอดส่อง’ นั่งหัวหน้าแทน ‘วันนอร์’ ส่วน ‘ซูการ์โน มะทา’ คว้าเก้าอี้เลขาธิการพรรค ‘กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ’ เป็นโฆษกพรรค

วันนี้ (26 ส.ค.66) พรรคประชาชาติ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวาระสำคัญคือการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาติ ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ขณะที่รองหัวหน้าพรรค 12 คน ประกอบด้วย

1.นายวรวีร์ มะกูดี
2.นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
3.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์
4.นายวิทยา พานิชพงษ์
5.นายอับดุลอายี สาแม็ง
6.ดร.วรวิทย์ บารู
7.นายกูเฮง ยาวอหะซัน
8.พล.ต.ท.อนุรุต กฤษณะการะเกตุ
9.นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ
10.นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ
11.นายยู่สิน จินตภากร
12.นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย

นายซูการ์โน มะทา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ นายธนาวิทย์ ไชยานุพงษ์ นายมังโสด หมะเต๊ะ และนายมูหะมัด ยูโซ๊ะ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค นายมนตรี มนจรัส ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก นางณีรานุช วัฒนาทร ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนพรรค นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ โฆษกพรรค นายสุไลมาน บือแนปีแน นายต่วนอิสกันดาร์ ดาโต๊ะมูลียอ นางสาวรอมือละห์ แซเยะ รองโฆษกพรรค และนายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส กรรมการยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ในที่ประชุมยังเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคประชาชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 โดยจะเพิ่มคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคการเมือง ซึ่งจะประกอบด้วย กรรมการ สมาชิก สภาผู้แทน ตัวแทนหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง ตัวแทนประจำจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยหัวหน้าพรรคจะแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดอายุของสาขาพรรคการเมือง

Related Posts

Send this to a friend