POLITICS

“บิ๊กป้อม” พบ รมว.กลาโหม มาเลเซียหารือความร่วมมือด้วยสันติวิธี

วันนี้ (26 พ.ค. 65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของไทย นำคณะกรรมการชายแดนทั่วไปฝ่ายไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

ก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร ได้เข้าเยี่ยม คารวะ ดาโต๊ะ สรี ฮิสฮัมมุดดิน บิน ตุน ฮุสเซน รมว.กลาโหม มาเลเซีย โดยได้หารือร่วมกันในประเด็นการแก้ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ ที่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ , การจัดตั้งจุดลาดตระเวนร่วมแห่งใหม่ , การก่อสร้างรั้วร่วมบริเวณ อ.สะเดา จ.สงขลา , การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างด่านสะเดาแห่งใหม่ กับด่านบูกิตกายูฮิตัม , การดำรงการสนับสนุนของมาเลเซีย ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ที่ไทยยืนยันแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี รวมทั้งการร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยช่องแคบมะละกา

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้ทำหน้าที่ประธานร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 55 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายร่วมแสดงความยินดี ต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือระหว่างกัน และติดตามการยกระดับแลกเปลี่ยนข่าวสาร ที่มุ่งเน้นด้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์การติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการของจังหวัด และรัฐตามแนวชายแดน การลาดตระเวนร่วมในพื้นที่เดียวกันของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

Related Posts

Send this to a friend